Slovensko pokryté tukom: Dve tretiny Slovákov trápi nadváha či obezita

Zlé správy pre Slovensko. Viac ako 1,5 milióna Slovákov, teda takmer dve tretiny dospelej populácie, má problém s nadváhou či dokonca obezitou.

Ilustračný obrázok k článku Slovensko pokryté tukom: Dve tretiny Slovákov trápi nadváha či obezita
Zdroj: TASR

Obezita je civilizačná choroba, ktorá prináša vážne zdravotné dôsledky v podobe ochorení, akými sú cukrovka, ‚stukovatenie‘ pečene, kardiovaskulárne či nádorové diagnózy. Keďže ich liečba je nákladná, dôležitú úlohu zohráva osveta a prevencia. Odznelo to na dnešnej tlačovej konferencii pri príležitosti druhého ročníka Slovenského dňa obezity, Európskeho dňa obezity a podujatia BMI národa.

Málo pohybu nám neprospieva

„Obezita, nadmerné hromadenie tuku v organizme, je zložité komplexné ochorenie. Nie je len problémom čisto osobného životného štýlu, ale aj ďalších súvislostí vychádzajúcich z nášho nezdravého životného prostredia, genetických, hormonálnych a iných faktorov,“ vysvetľuje prezidentka Obezitologickej sekcie Slovenskej diabetologickej spoločnosti (SDS) Ľubomíra Fábryová. Podľa nej sa na jej rozvoji podieľajú stres, poruchy spánku, konzumácia energeticky bohatej stravy a sedavý spôsob života s čoraz nižšou pohybovou aktivitou.

Výsledky meraní na veľkoplošnej obrazovke

Súčasťou osvety a prevencie je aj druhý ročník Slovenského dňa obezity, ktorý sa 20. mája uskutoční v Bratislave, Trnave, Košiciach, Banskej Bystrici a Bardejove. Podľa organizátorov zo Obezitologickej sekcie SDS sa na podujatiach záujemcovia budú môcť stretnúť s odborníkmi, ktorí im zmerajú krvný tlak, cholesterol a glukózu v krvi, obvod pása, množstvo svalstva a tuku v tele či pomôžu zostaviť vhodný jedálny lístok. Poskytnú im tiež konzultácie k riešeniam problému nadváhy a obezity.

Novinkou bude meranie BMI, indexu telesnej hmotnosti, ukazovateľa, ktorý slúži na určenie primeranosti telesnej váhy.

V jednotlivých mestách budú anketári oslovovať okoloidúcich, počítať ich BMI a výsledky sa budú zobrazovať na veľkoplošnej obrazovke v Bratislave.

Podľa Daniely Mesíčkovej z Kancelárie Zdravé mesto na bratislavskom magistráte, hlavné mesto podporuje osvetové a preventívne programy. Zameriava sa na aktivity, smerujúce k zlepšeniu zdravotného stavu a zmene životného štýlu Bratislavčanov a zlepšeniu životného a pracovného prostredia. „Naša kancelária sa stotožňuje s cieľmi Obezitologickej sekcie SDS, a tak sa hlavné mesto rozhodlo jej projekt aj v tomto roku podporiť,“ dodala Mesíčková.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR

Odporúčame