Marek Šebeňa Rôzne

SPA chce spolupracovať s maďarskými kolegami

Riešením parkovania v mestách sa zaoberali účastníci 5. odborného seminára Slovenskej parkovacej asociácie (SPA), ktorý sa uskutočnil v Tatranskej Lomnici.

Ako pre TASR uviedol Milan Taška, predseda SPA, seminár bol určený pre pracovníkov mestských úradov, štátnej a mestskej polície, prevádzkovateľov parkovania a garážovania v mestách, projektantov, ako aj výrobcov a dodávateľov parkovacej techniky a služieb.
Taška skonštatoval, že v súčasnosti je potrebná výstavba tzv. garážových domov, ktorých je na Slovensku stále nedostatok a najlepšie by riešili problém s parkovaním v mestách. Informoval, že Európska parkovacia asociácia by mala tlačiť na Európsku úniu, aby vyčlenila finančné prostriedky na vytváranie tohto druhu parkovania. Veľmi dôležitá je podľa neho spolupráca medzi slovenskou a maďarskou asociáciou, keďže naši južní susedia majú v tomto smere 20-ročné skúsenosti.
Na seminári si svoje poznatky v oblasti parkovania vymieňalo 77 účastníkov zo SPA, ale tiež z Brna, Prahy a Maďarska. „Veľmi poučnými boli pre nás poznatky, ktoré predniesol József Tóth z Maďarskej parkovacej asociácie,“ skonštatoval Taška.
Hlavnými témami, ktorými sa prítomní počas dvojdňového seminára zaoberali, boli predovšetkým praktické skúsenosti prevádzkovateľov pouličného parkovania v Slovenskej republike a zahraničí. Taktiež tu boli prezentované nové moderné zariadenia na reguláciu parkovania, technológie podporujúce prevádzkovanie parkovacích služieb. Cieľom bolo tiež objasniť rozsah, potrebu a postup zabezpečenia kvalitných podkladov pre účinné riešenie parkovania. Jednou z tém boli aj legislatívne zmeny, ktoré priniesol nový zákon o cestnej premávke. Ten je podľa Tašku z hľadiska parkovania riešený veľmi dobre, pretože dáva väčšie právomoci príslušníkom polície.
Seminár sa konal aj pri príležitosti 5. výročia založenia SPA, ktorá tu prezentovala svoju doterajšiu činnosť od svojho vzniku vo februári 2005.

zdroj: TASR

Tento článok nie je možné komentovať.

Rýchle správy

Najčítanejšie