Spišiaci si budú uťahovať opasky, rozhodli mestskí poslanci

Mesto Spišská Nová Ves bude na budúci rok hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom vo výške 24,847 mil. eur. Je to približne o 11,2 mil. eur menej ako v tomto roku.

Webnoviny -

Webnoviny – Dôvodom výrazného poklesu celkového rozpočtu mesta je najmä skutočnosť, že mesto v tomto roku ukončilo viacero veľkých projektov spolufinancovaných z európskych fondov, vrátane rekonštrukcie väčšiny mestských škôl či ďalšej etapy rekonštrukcie námestia.

Poslanci chcú dokončiť, čo začali

Základnou úlohou pri zostavovaní rozpočtu na rok 2012 bolo podľa vedúceho odboru financií, školstva a sociálnych vecí Mestského úradu v Spišskej Novej Vsi Ľubomíra Pastirana zabezpečenie základných funkcií mesta a jeho organizácií a dofinancovanie začatých investičných akcií mesta.

Podľa viceprimátora Spišskej Novej Vsi Miroslava Semeša po rokoch „hojnosti“, keď rozpočet mesta vysoko prekračoval hranicu 30 mil. eur, dochádza k výraznému poklesu rozpočtu. Dotkne sa to hlavne nových investičných akcií mesta v budúcom roku.

Prioritou mesta Spišská Nová Ves bude podľa primátora Jána Volného „prežiť s čo najmenšou ujmou tento ťažký rok, ktorý nás čaká.“ Napriek výraznému poklesu rozpočtu mesta v roku 2012 Spišská Nová Ves len minimálne zaťaží svojich obyvateľov zvyšovaním daní a poplatkov. Väčšinou pôjde o drobné úpravy a zaokrúhľovania sadzieb daní a poplatkov.

Časovaná bomba

V investičnej oblasti budú prioritami Spišskej Novej Vsi dokončenie začatých projektov. „Je to skládka biologicky rozložiteľného odpadu a priemyselná zóna Podskala, kde je našou prioritou získať tam čo najskôr investorov,“ uviedol primátor.

V budúcom roku plánuje mesto začať s rozsiahlou rekonštrukciou verejného osvetlenia. Peniaze na obnovu chce získať mesto z úspory, ktorá sa dosiahne namontovaním nových technológií. Mesto v budúcom roku začne s prípravou rekonštrukcie miestnych komunikácií, ktoré už dožívajú. „Je to taká časovaná bomba, keďže cesty odchádzajú takmer naraz,“ dodal primátor.

Parkovanie i odvoz odpadu budú drahšie

Motoristi si za parkovanie v Spišskej Novej Vsi priplatia. Poslanci Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi vo štvrtok schválili nové všeobecne záväzné nariadenie mesta o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné platené parkovanie.

Zároveň odsúhlasili mierne zvýšenie cien parkovného v širšom centre mesta, ako aj zavedenie platenia parkovného na viacerých mestských komunikáciách. Parkovanie v meste bude rozdelené do dvoch zón. V prvej zóne, kde patria ulice Zimná, Letná a parkovisko pri Redute, ktoré sú v úplnom centre mesta, bude polhodinové parkovanie stáť 0,7 eura a hodinové parkovanie 1,4 eura. Ide o mierne zvýšenie cien v porovnaní so súčasným stavom. Podľa primátora Spišskej Novej Vsi Jána Volného ide len o minimálne úpravy a zaokrúhlenie existujúcich sadzieb.

V druhej zóne, kde budú patriť ulice Štefánikovo námestie, Námestie SNP, Školská, Fabiniho, Stará cesta, Chrapčiakova a parkoviská pri cintoríne a pri trhovisku, sa bude za polhodinové státie platiť 0,5 eura a za hodinové státie jedno euro. Za parkovanie sa bude platiť v pracovných dňoch od 8:00 do 18:00 a v sobotu od 8:0 do 13:00.

Celoročná parkovacia karta

Obyvatelia a návštevníci mesta si môžu zakúpiť aj celoročnú parkovaciu známku platnú na všetky platené parkoviská v meste. Cena týchto parkovacích známok vzrastie v budúcom roku až takmer o 100 %. Fyzické osoby zaplatia za takúto známku 35 eur, v roku 2011 to bolo 20 eur. Právnické osoby zaplatia 100 eur, v tomto roku to bolo 50 eur.

Napriek tomu podľa Jána Volného má Spišská Nová Ves výrazne nižšie poplatky v porovnaní so susednými mestami. V Poprade zaplatia motoristi za celoročnú parkovaciu kartu 330 eur.

Na budúci rok mierne zdražie obyvateľom Spišskej Novej Vsi aj nakladanie s odpadmi. Poslanci odsúhlasili zvýšenie sadzieb miestneho poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady. Namiesto doterajších 15,51 eura zaplatia obyvatelia od nového roku za odpad 16,02 eura. Ide o 3,2 % zvýšenie poplatkov za komunálny odpad. Naposledy v Spišskej Novej Vsi zvyšovali poplatky za odpad v roku 2009. Obyvatelia tiež budú musieť poplatok zaplatiť v dvoch splátkach, namiesto doterajších troch.

Odporúčame

Tento článok nie je možné komentovať.