Ilustračný obrázok k článku Spojená škola na Ulici D. Tatarku v Poprade má novú riaditeľku. Je ňou Mária Vojtaššáková
Zdroj: Spojená škola, Ul. D. Tatarku

Spojená škola na Ulici D. Tatarku v Poprade má novú riaditeľku. Je ňou Mária Vojtaššáková

Novou riaditeľkou Spojenej školy na Ulici Dominika Tatarku v Poprade na základe výberového konania je RNDr. Mária Vojtaššáková. Celá jej profesijná dráha je spojená s touto školou, kde nastúpila po ukončení vysokoškolského štúdia na PF UPJŠ v Košiciach.

Tlačové správy
Tlačové správy

Spojená škola na Ulici D. Tatarku v Poprade má novú riaditeľku. Je ňou Mária Vojtaššáková

Novou riaditeľkou Spojenej školy na Ulici Dominika Tatarku v Poprade na základe výberového konania je RNDr. Mária Vojtaššáková. Celá jej profesijná dráha je spojená s touto školou, kde nastúpila po ukončení vysokoškolského štúdia na PF UPJŠ v Košiciach.

Ilustračný obrázok k článku Spojená škola na Ulici D. Tatarku v Poprade má novú riaditeľku. Je ňou Mária Vojtaššáková
Zdroj: Spojená škola, Ul. D. Tatarku

Najskôr pôsobila ako učiteľka matematiky a biológie v 4-ročnom gymnáziu. V roku 1991 stála pri zakladaní bilingválnej slovensko-nemeckej sekcie gymnázia a ďalej pôsobila vo funkcii zástupkyne riaditeľa školy. Svoje manažérske schopnosti v tejto pozícii využila aj v prvých rokoch založenia 8-ročného štúdia zameraného na cudzie jazyky, ktoré vzniklo ako príprava žiakov na bilingválne štúdium. Pred 10 rokmi do jej riadiacej kompetencie patrili aj športové triedy gymnázia. Tie boli vytvorené na základe spolupráce ministerstva školstva a Centra olympijskej prípravy.

Pôsobenie novej riaditeľky charakterizujú výborné výsledky práce žiakov a celého tímu učiteľov pod jej vedením. Boli a sú úspechom pre celú spojenú školu, posúvajú ju vpred a robia dobré meno medzi širokou odbornou či laickou verejnosťou.

Aká je vízia novej riaditeľky na ďalšie obdobie?

Moja vízia predstavuje komplex opatrení, ktorých cieľom je zo školy vytvoriť také miesto, ktoré bude žiakov a učiteľov podporovať v ich výkonoch v procese edukácie, kde sa všetci budeme cítiť príjemne a budeme správne motivovaní.

Predchádzajúce COVID-obdobie nám ukázalo, aký význam má využívanie najnovších moderných technológií, preto je potrebné zavádzať ich v širšom rozsahu ako doteraz. Vďaka nim sa zlepšuje nielen výučba, ale aj celé riadenie školy. Napríklad zavádzanie systému elektronickej komunikácie smerom navonok urýchľuje kontakt s rodičmi, žiakmi a so štátnymi inštitúciami a prispieva aj k väčšej pružnosti v interných väzbách školy.

Čakajú žiakov, ich rodičov, pedagogických i nepedagogických zamestnancov nejaké zmeny?

Určite áno. V maximálnej miere podporujem vzdelávanie učiteľov v zavádzaní Informačno-technologických kompetencií vo vyučovacom procese. Ide o to, aby žiaci pocítili zmeny v kvalite vyučovacích hodín, aby tradičné metódy boli v čo najvyššej miere nahradené netradičnými, kreatívnejšími, pre žiakov určite prijateľnejšími. Vzdelávanie učiteľov je prínosom pre samotného žiaka.

Čo sa týka rodičov, zastávam myšlienku: „Kde je spokojný žiak, tam je spokojný aj rodič.“ Vďaka portálu Edupage či aplikáciám TEAMS a ZOOM sa zjednodušila naša vzájomná komunikácia, zisťovanie názorov rodičov či možnosti realizovania online rodičovských združení.

Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci by mali cítiť podporu v ich ďalšom vzdelávaní,v rov­nosti šancí, vo väčšej transparentnosti získavania informácií spojenej s hodnotením výsledkov ich práce.

Politici mávajú po voľbách sto dní na naplnenie základných ideí. Je niečo prioritou, ktorú chcete vyriešiť v posledných troch mesiacoch roka 2021?

Mojou prioritou je spĺňať očakávania žiakov aj rodičov. Chcem procesy zjednodušovať, napríklad zavedením systému elektronického odhlasovania sa z obedov, vyriešiť problém obedňajších prestávok, zariadiť prisľúbenú študovňu v budove na Ulici mládeže či digitalizovať učebňu biológie v budove na Ulici Dominika Tatarku. Mám záujem aktívne podporovať zapájanie sa do grantov a projektov MŠVVaŠ SR spojených s finančnou podporou na obnovu a modernizáci­u školy.

V ďalšom období plánujem zlepšovanie materiálno-technickej základne ďalších odborných učební, vytvorenie vhodných oddychových zón pre žiakov a externých športovísk pri škole.

(PR) – Za obsah a fotografie zodpovedá objednávateľ tejto správy

Zdroj: Spojená škola, Ul. D. Tatarku
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín