Starostovia majú na zmeny vyplývajúce zo zákona o miestnych daniach rok

Starostovia a primátori sa nemusia báť, že nestihnú úpravy a zmeny súvisiace s novelou zákona o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Poslanci sa totiž tento týždeň stotožnili s výhradou prezidenta SR Ivana Gašpar

Peter Handzuš

Novela tak vstúpi do účinnosti až v decembri 2012, niektoré časti v januári 2013. Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) zmenu víta, hoci neboli splnené všetky jeho požiadavky.

„Schválená podoba zákona čiastočne vyhovuje našim požiadavkám a je priaznivejšia pre mestá i obce. Kľúčovým rozhodnutím je akceptovanie našich pripomienok o odložení účinnosti zákona na december 2012,“ uviedol pre TASR predseda ZMOSu Jozef Dvonč. Schválená novela zákona vytvára podľa neho predpoklady pre zodpovednú a samostatnú daňovú politiku miestnej územnej samosprávy. „Zároveň vytvára časový priestor na prípadné úpravy a zmeny v priebehu roku 2012. Najmä v tých ustanoveniach, ktoré zhoršujú rozhodovanie o nastavení miestnych daní mestami a obcami,“ konštatoval Dvonč.

Prezident Gašparovič žiadal posunutie účinnosti preto, že vzhľadom na ustanovenie dňa účinnosti 30. novembra 2011, resp. pri niektorých ustanoveniach 1. januára 2012, nie je zabezpečená dostatočná lehota na vypracovanie, schválenie a vyhlásenie súvisiacich obecných nariadení. „Zdaňovacím obdobím väčšiny miestnych daní – dane z nehnuteľnosti, dane za psa, dane za predajné automaty, dane za nevýherné hracie prístroje a dane za jadrové zariadenie a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, je kalendárny rok,“ pripomenul Gašparovič.

V schválenej novele sa prezidentovi nepozdávalo ani to, že sa zavádzajú rovnaké sadzby daní pri zdaňovaní nehnuteľností rovnakej veľkosti, ktorých trhová hodnota je však rôzna a môže byť výrazne nižšia napríklad z dôvodu nedostatočnej infraštruktúry. Tieto výhrady hlavy štátu však poslanci neakceptovali.

Zdroj: TASR

Tento článok nie je možné komentovať.