Peter Handzuš Krimi

Štátne lesy TANAPu majú stále záujem ťažiť v Tichej a Kôprovej doline

Štátne lesy (ŠL) TANAPu majú aj naďalej záujem ťažiť kalamitné drevo v tatranských dolinách Tichá a Kôprová. O udelenie výnimky, ktorá by ťažbu umožnila do roku 2016, požiadali štátne lesy vlani.

Ako pre TASR ozrejmil ich riaditeľ Peter Liška, územia predmetných národných prírodných rezervácií, ktorých sa rozhodnutie o výnimke týka a v ktorých chcú vykonávať výlučne opatrenia týkajúce sa revitalizácie kalamitného územia a ochrany lesa, nie sú súčasťou navrhovanej bezzásahovej zóny Tatranského národného parku.
„V tomto území chceme vykonávať také ochranné opatrenia, ktoré zabránia rozšíreniu podkôrneho hmyzu z obrovského rozsahu lykožrútovej kalamity v bezzásahovej zóne do lesov severného Slovenska, najmä Liptova a Spiša,“ povedal Liška. V súčasnosti štátne lesy v dolinách zasahovať nemôžu. Výnimka totiž doteraz nenadobudla právoplatnosť, keďže sa o nej koná rozklad na úrovni ministra životného prostredia SR. „Do vydania rozhodnutia osobitnej komisie sa Štátne lesy TANAPu akýchkoľvek aktivít v predmetnom území zdržiavajú,“ doplnil.
Envirorezort ťažbu pôvodne povolil na jar tohto roku na základe žiadosti štátnych lesov. Tie jej potrebu odôvodňovali premnožením lykožrúta. Výnimka však podľa rozkladovej komisie nenadobudla právoplatnosť. V prvostupňovom správnom konaní totiž nebolo právoplatným rozhodnutím z konania vylúčené Lesoochranárske zoskupenie VLK, ktoré sa do konania riadne prihlásilo. Rezort sa tak musí vyrovnať s rozkladom, ktorý pre výnimku podali lesoochranári.
Obe tatranské doliny sa pred tromi rokmi stali symbolom sporu medzi ochranármi a lesníkmi o to, ako sa vyrovnať s následkami veternej kalamity z roku 2004 a premnožením lykožrúta v najprísnejšie chránených oblastiach. Kým lesníci aj štátne orgány presadzovali aktívny manažment, environmentalisti trvali na ponechaní na samovývoj. ŠL TANAPu plánovali vtedy z dolín vyviezť zhruba 25.000 metrov kubických (m3) dreva. Proti tomuto zámeru protestovali a priamo na mieste v ťažbe bránili mimovládne organizácie.
O ťažbu kalamitného dreva sa zaujímala aj Európska komisia (EK), ktorá voči SR začala konanie za to, že prikročila k zásahom v oboch dolinách bez posúdenia smernice o biotopoch. Upozornila, že obe oblasti sú súčasťou európskej siete chránených území Natura 2000 a trvá preto na samoobnove prírody a politike nezasahovania. Komisia vlani konanie zastavila, ale ako vtedy objasnil šéf odboru ochrany prírody na generálnom riaditeľstve pre ochranu životného prostredia EK Ladislav Miko, komisia síce zastavila konanie pre Tichú a Kôprovú dolinu, bude však pokračovať v právnom konaní všeobecnejšieho charakteru, ktorého súčasťou je aj táto kauza.

Zdroj: TASR

Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM