Streda 24. júl 2019 Vladimír  22 °C
Peter Handzuš Rôzne

Stromčeky čakajú na výsadbu v snehových jamách

Hoci sú tatranské štíty ešte stále pokryté vrstvou snehu, v podhorí sa už Štátne lesy TANAPu pripravujú na jarné zalesňovanie prevažne kalamitného územia Tatier.

V lesnej škôlke na Rakúskych lúkach už vyberajú zo zeme prvé sadenice smrekovca, javora a jedle. „Denne je to približne dvadsať až tridsať tisíc kusov sadeníc,“ zratúva Peter Petrášek, vedúci Strediska genofondu drevín Štátnych lesov TANAPu.

Zo zeme vybrané sadenice pobalia do päťdesiatkusových zväzkov, uložia v záhone a ich korene zasypávajú zeminou. Ešte v ten istý, najneskôr na druhý deň sadenice odvážajú do snehových jám na jednotlivé ochranné obvody. V nich na približne meter a pol hrubej vrstve snehu zasypané pilinami vo vegetačnom pokoji prečkajú do času, kedy sa začnú vysádzať. To bude hneď, ako náhle rozmrzne pôda na lokalitách, v ktorých sa bude zalesňovať. Pretože ako sa od Petra Petráška dozvedáme: „voľnokorenné sadenice sa vysádzajú skoro na jar v čase, kedy je v pôde dostatok vlahy a sadenice sú ešte vo vegetačnom pokoji.“

V tomto roku vysadia Štátne lesy TANAPu v nimi spravovanom území Tatranského národného parku približne 550 000 sadeníc. Pritom najväčšie zastúpenie bude mať smrek, smrekovec, jedľa, javor, borovica, buk a brest. Výsadbou sadeníc cieľových drevín medzi prijatým prirodzeným zmladením tak umelo obnovia približne 300 hektárov kalamitného územia v Tatrách.

Poprad24 informovala Lenka Burdová zo ŠL TANAPu.

Foto: Lenka Burdová

stromceky_skolka
1
Galéria

Tento článok nie je možné komentovať.