Súkromná materská škola Life Academy – dobrý štart do života

Súkromná materská škola je súčasťou jedinečného projektu Life Academy, kde sa pod jednou strechou vzdelávajú deti materskej školy, základnej školy, osemročného gymnázia a bilingválneho päťročného gymnázia.

Ilustračný obrázok k článku Súkromná materská škola Life Academy – dobrý štart do života
Zdroj: Dnes24.sk

Základným východiskom pre materskú školu bol rokmi overený inovačný model vzdelávania založený na Vysoko efektívnom učení obohatený o vyučovanie anglického jazyka. Sme totiž presvedčení, že pokiaľ sa dieťa intenzívne stretáva s cudzím jazykom, či už v podnetnom prostredí, prostredníctvom hier alebo komunikáciou s lektorom, dokáže sa prirodzeným spôsobom naučiť základy cudzieho jazyka.

Dôraz sa okrem anglického jazyka kladie aj na rozvíjanie osobnosti dieťaťa, a to najmä pomocou cielene zameraných sociálnych hier, aktivít zameraných na rozvoj poznávania, vytváraním pozitívnej klímy a neohrozeného prostredia.

Predškolských vek dieťaťa je dôležitým obdobím v živote dieťaťa práve pre otvorenosť dieťaťa v oblasti prijímania informácií z okolitého prostredia. V našej materskej škole vytvárame prostredie, v ktorom si deti túto schopnosť nielen udržiavajú, ale aj ďalej rozvíjajú tak, aby boli pripravené na vstup do základnej školy.

Úzka spolupráca so Súkromnou základnou školou Life Academy zaručuje kvalitnú prípravu predškolákov, ktorí si pomocou hier rozvíjajú všetky oblasti vnímania, myslenia a poznania a bezproblémovo tak môžu nadviazať na ďalšie vzdelávanie. Počas roka sa deti aktívne zúčastňujú aj na mimoškolských aktivitách, ako sú lyžiarsky, korčuliarsky a plavecký kurz, kde pod vedením inštruktorov rozvíjajú základy pre pozitívny postoj k športu. Okrem týchto aktivít sa v popoludňajším čase venujeme záujmovému vzdelávaniu detí, kde si rodičia a ich deti môžu vybrať z viacerých záujmových útvarov – či už je to varenie, pečenie, športovanie, konštrukčnéé aktivity alebo hudobno-dramatické hry.

Výhodou našej materskej školy je aj menší počet detí v triedach, čo zaručuje individuálnejší prístup. V praxi to znamená, že každé dieťa bude vypočuté a prístup k nemu zohľadňuje jeho osobité potreby. Tešíme sa, že zo škôlky dieťa odchádza spokojné, vyrovnané a s pocitom, že každý deň podalo svoj najlepší výkon. Súkromná materská škola Life Academy je preto viac ako len celodenná starostlivosť.

Ak hľadáte pre svoje dieťa materskú školu, ktorá ponúka kvalitnú a nadštandardnú starostlivosť v bezpečnom a láskyplnom prostredí, kde je každé dieťa jedinečnou osobnosťou a má možnosť rozvíjať sa vlastným tempom, príďte sa o tom presvedčiť na Rovnú ulicu v Poprade.

Bližšie informácie o Súkromnej materskej škole nájdete aj na www.lifeacademy.sk

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame