Marián Handzuš Hokej

SZĽH súhlasí, aby Lev Poprad hral KHL na území Slovenska

Výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja odsúhlasil, aby hokejový tím HC Lev Poprad hral už od budúcej sezóny na území Slovenska KHL.

„Výkonný výbor SZĽH na svojom pravidelnom zasadnutí odsúhlasil prijatie za riadneho člena SZĽH klub HC LEV Poprad s.r.o. v zmysle článku 4 odstavec 5 Stanov SZĽH dňom 13. 10. 2010. Predstavitelia HC LEV Poprad s.r.o. na základe prijatia za riadneho člena SZĽH požiadali o súhlas s odohraním šampionátu KHL v sezóne 2011/2012 na území Slovenska v Poprade. Na základe splnenia všetkých legislatívnych podmienok dostal HC LEV Poprad s.r.o. k uvedenej žiadosti súhlas,“ stojí v stanovisku SZĽH.
Projekt so zaradením tohto tímu do KHL sa črtal už v tejto sezóne, ale po tom, čo stroskotali snahy hrať túto súťaž v Hradci Králové, to následne nevyšlo ani v Poprade. Keď už mužstvo trénovalo v lete po Tatrami a chystalo sa na prípravné zápasy aj so slovenskými hráčmi o.i. Róbertom Petrovickým, Michalom Hudecom, Rudolfom Hunom, prišiel nečakaný zákaz priamo od vedenia KHL. To vo svojom stanovisku vtedy uviedlo: „Český hokejový zväz 7. júna na zasadnutí exekutívy jednotne odmietol zaregistrovať klub Lev Hradec Králové pre účely štartu v KHL v sezóne 2010/11. Klub sa pokúsil tieto veci dotiahnuť v slovenskom meste Poprad a KHL preto vydala predbežné rozhodnutie o jeho zaradení do súťaže aj s riadnym rozpisom zápasov. Avšak ani po troch týždňoch rokovaní so Slovenským zväzom ľadového hokeja nedošlo k dohode a formálne náležitosti ohľadom účasti HC Lev v KHL sa zablokovali. Predstavenstvo KHL preto rozhodlo o neschválení účasti nového klubu v najbližšej sezóne, ale zdôrazňuje, že v prípade urovnaní právnych formalít mu odobrí štart v sezóne 2011/12.“
K šokujúcemu rozhodnutiu Rady guvernérov KHL o neprijatí HC Lev do Kontinentálnej hokejovej ligy vydal SZĽH následné stanovisko:
„Slovenský zväz ľadového hokeja sa od začiatku projektu pôsobenia českého klubu HC Lev Hradec Králové v Poprade v rámci Kontinentálnej hokejovej ligy postavil k celej záležitosti ústretovo a veľmi zodpovedne, o čom svedčí aj skutočnosť, že sa členovia VV SZĽH danou problematikou zaoberali na dvoch mimoriadnych zasadnutiach v priebehu mesiaca. Na svojom prvom mimoriadnom zasadnutí k žiadosti HC Lev Hradec Králové v piatok 25. júna 2010 prijal uznesenie, ktoré určilo žiadateľovi legislatívne podmienky (vyplývajúce z noriem IIHF), ktoré bolo potrebné nevyhnutne splniť k tomu, aby český klub mohol na Slovensku hrať medzinárodnú súťaž. Spoločnosť (nie hokejový klub – ten v rámci platnej legislatívy vôbec neexistuje) HC Lev Hradec Králové v čase žiadosti nebola a do dnešného dňa nie je členom žiadnej národnej hokejovej federácie a nemôže sa uchádzať o členstvo v SZĽH, nakoľko nespĺňa základné podmienky pre prijatie. Z tejto skutočnosti vyplynulo znenie uznesenia VV SZĽH, na základe ktorého trvalo vedenie slovenského hokeja na potvrdení členstva uvedenej spoločnosti v Ruskej federácii ľadového hokeja a žiadosti Ruskej federácie ľadového hokeja o súhlas SZĽH odohrať zápasy KHL na území Slovenska. Keďže ani mesiac po zverejnení stanoviska VV SZĽH vedenie spoločnosti HC Lev Hradec Králové na podmienky uvedené v odpovedi na jeho žiadosť nereagovalo, rozhodol sa Výkonný výbor SZĽH na svojom druhom mimoriadnom zasadnutí konanom dňa 26. júla doplniť svoje pôvodné stanovisko o termín splnenia podmienok žiadateľom a potvrdenie o splnení obchodných podmienok a záväzkov voči Pro-Hokej a.s. a klubu HK ŠKP Poprad, ktoré boli určené Športovou radou Pro- Hokej a.s. z 23. júla. Počas uvedeného obdobia (od 25. júna do 26. júla) spoločnosť HC Lev Hradec Králové neobjektívne informovala médiá a ich prostredníctvom slovenskú hokejovú verejnosť o priebežnom plnení podmienok pre začatie činnosti v rámci KHL. Naviac, angažovala hráčov do tréningového procesu bez toho, aby priebežne plnila legislatívne podmienky nevyhnutné pre legalizáciu svojej činnosti na území Slovenska v rámci IIHF. Vedenie Kontinentálnej hokejovej ligy svojím stredajším vyhlásením zrušiť uvedený projekt pre sezónu 2010/2011 len potvrdilo, že si svoj unáhlený krok pri podmienečnom prijatí HC Lev Hradec Králové do KHL v dôsledku vyššie uvedených skutočností uvedomilo.“

zdroj: TASR

Tento článok nie je možné komentovať.

Rýchle správy

Najčítanejšie