Pavol Krupka Kultúra

Tatranská galéria oceňovala: Cenu profesora Martina Slivku získali etnografka, lokálpatriot a dokumentarista

Cena profesora Mar­tina Slivku je oce­ne­nie, ktorú osobnostiam a inštitúciám udeľuje Tatranská galéria v Poprade za prí­nos v oblasti kul­túry v regi­óne Spiš a Zama­gu­rie. Na nedávnej vernisáži si ju prevzali dve osobnosti kultúrneho života, tretiemu laureátovi bola udelená in memoriam.

Ilustračný obrázok k článku Tatranská galéria oceňovala: Cenu profesora Martina Slivku získali etnografka, lokálpatriot a dokumentarista
Foto: Pavol Krupka / Zdroj: Dnes24.sk

Vernisáž výstav Ferdinanda Katonu a Ladislava Mednyánskeho 12. decembra sa stala príležitosťou, pri ktorej Tatranská galéria vyhlásila laureátov Ceny profesora Martina Slivku. Komisia odborníkov po tretíkrát vyberala osobnosti, ktoré svojou prácou zviditeľnujú náš región, rozvíjajú a podporujú jeho kultúru. Tohtoročnými laureátmi sa stali Monika Pavelčíková, Pavol Ovšonka a Matúš Ondrušek in memoriam.

Etnografka Monika Pavelčíková získala ocenenie za dlhoročnú činnosť v oblasti múzejníctva a etnografie a prínos pre rozvoj kultúry regiónu severného Spiša. Od roku 1978 je jej pôsobiskom Ľubovnianske múzeum, v rokoch 1995 – 2011 bola jeho riaditeľkou. Monika Pavelčíková je autorkou mnohých výstav, expozícií a programov s národopisným zameraním. Od začiatku pôsobenia v múzeu sa intenzívne venuje akvizičnej činnosti a odbornému spracovaniu zbierkových predmetov. Národopisný fond obohatila predovšetkým o ľudový odev, textílie, nábytok a poľnohospodárske náradie. V súčasnosti sa naplno venuje výskumom, tvorbe expozícií, výstav a publikačnej činnosti. Je spoluatorkou nedávno vydanej knihy Šľachtické rody na hrade Stará Ľubovňa, do ktorej prispela štúdiou o rode Zamoyskych.

Druhým oceneným je právnik Pavol Ovšonka. Ocenenie získal za mimoriadny donátorský prínos pri podpore kultúrnych aktivít a záchrane cenných kultúrnych pamiatok v regióne severného Spiša. Vďaka aktivite a finančnej podpore Pavla Ovšonku sa uskutočnili viaceré kultúrno-umelecké projekty. Zaslúžil sa o zreštaurovanie o opätovné osadenie súsošia svätej Trojice v Červenom Kláštore, o vznik Galérie Ferdinanda Katonu v Spišskej Starej Vsi a podporil aj druhé, rozšírené vydanie publikácie o Ferdinandovi Katonovi. Podtatranskej knižnici v Poprade nedávno venoval faksimile (vernú kópiu) originálu Kamaldulskej Biblie, ktorej preklad do kultúrnej slovenčiny sa pripisuje Romualdovi Hadvabnému, rodákovi z Jánoviec.

Rozhovor s ocenenými vám ponúkame v našom videu.

Tretie ocenenie sa udeľuje in memoriam, získal ho dokumentarista Matúš Ondrušek (1986 – 2013) za filmárske aktivity a objavný prístup pri zdokumentovaní významných, ale málo známych osobností spišského regiónu. Dobrovoľný a neskôr stály odborný pracovník Tatranskej galérie v Poprade je absolventom odboru filmová a dokumentárna tvorba na Akadémii umení v Banskej Bystrici (2012). Prispel k úspešnému priebehu rekonštrukcie objektu bývalej parnej elektrárne, dnes budovy TG. Najvýznamnejší prínos Matúša Ondrušeka spočíva v oblasti dokumentárnej tvorby – za krátky čas natočil a zdokumentoval málo známe, ale významné osobnosti regiónu, akými sú Ján Olejník, Ján Zoričák, Andrej Mišanek, Marián Kuffa alebo organári bratia Bissovci. Nedokončený zostal dokument o vybudovaní kalvárie v Starom Smokovci, ktorý natáčal štyri roky. Jeho vzorom bol práve Martin Slivka, Matúš Ondrušek prepísal takmer celú jeho dokumentárnu tvorbu do digitalizovaného formátu. Predčasná tragická smrť v októbri minulého roku mu zabránila dokončiť celoživotné dielo.

Cenu profesora Martina Slivku doteraz získali:

  • 2008 – Ján Olejník, Ondrej Ivan, Anton Glatz (in memoriam)
  • 2009 – Michal Trembáč, Divadlo Commedia, Vladimír Majovský (in memoriam)

Martin Slivka (1929 – 2002), rodák zo Spišského Štiavnika, je osobnosť slovenskej kinematografie veľkého formátu. Pôsobil ako režisér, scenárista, dramaturg, filmový teoretik, pedagóg. Počas svojej tvorivej kariéry nakrútil vyše 140 filmov, prevažne autorských, pri ktorých bol autorom námetov, scenárov aj režisérom. Medzi jeho najznámejšie filmové diela patria Voda a práca, Odchádza človek, Za tajomstvom mohýl, Ikony, Národný umelec prof. Karol Plicka, Ľudovít Fulla či Kresané do dreva. Vo svojich dokumentárnych filmoch, literatúre venovanej etnografii, filmu, fotografii, ľudovému divadlu, ale aj prostredníctvom svojej dlhoročnej pedagogickej činnosti zanechal po sebe všestranné a bohaté kultúrne posolstvo.

Zdroje: Audiovizuálne informačné centrum, Svetové dedičstvo na Spiši

Tatranská galéria oceňovala: Cenu profesora Martina Slivku získali tri osobnosti
3
Galéria
Tatranská galéria oceňovala: Cenu profesora Martina Slivku získali tri osobnosti
2
Galéria
Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM