Tatranská galéria vzdáva hold Vladimírovi Kompánkovi

V piatok sa v Elektrárni Tatranskej galérie uskutočnila vernisáž, ktorá bola vyvrcholením desaťdňového sympózia venovaného výtvarníkovi Vladimírovi Kompánkovi. V rámci nej vystúpilo aj Bábkové divadlo zo Žiliny.

Pavol Krupka

Sympózium Umelci veľkého formátu bolo súčasťou tohtoročného Festivalu súčasného slovenského umenia – FactoryArt. Nedávno zosnulý Vladimír Kompánek (28. 10. 1927 – 20.1. 2011) predstavoval jednu z najvýznamnejších osobností slovenského výtvarného umenia druhej polovice 20. storočia. Tunajšia galéria mu vzdala poctu spomenutým sympóziom a pokračuje v tom výstavou, ktorá zahŕňa výber Kompánkovej tvorby umiestnenej v slovenských galériách.

Na sympóziu sa zúčastnili, inšpirovaní jeho tvorbou, traja súčasní slovenskí umelci. Ivan Kelly Köhler dielom Vladimír Kompánek vo fotografii (1970 – 1990) a tiež Impresiami Ivana K. venovanými Vladimírovi K., ďalej Marek Ryboň plastikami Cez drevo a nakoniec Juraj Poliak & Andrej Kalinka obrazmi a objektmi //Hravo a netradične. //

Festival a v rámci neho spomenuté diela budú prístupné do 12. decembra.

Piatková vernisáž priniesla aj divadelné umenie. S fragmentom javiskovej koláže Epos sa predstavilo Bábkové divadlo Žilina. Ich hra s bábkou obsiahla celý jeden priestor galérie a naplnila ho expresívnym výrazom, pohybom a podmanivou hudbou. Dielo autorov Andreja Kalinku a Ivana Martinku si kladie otázky o živote, smrti a večnej nesmrteľnosti, ktoré zasahujú i myslenie súčasného človeka.

Zdroje: TG Poprad Žiinský literárny festival (http://www.zlf.sk) Bábkové divadlo Žilina (http://www.bdz.sk)

[code][/code]<i­frame width=„420“ height=„315“ src=„http://w­ww.youtube.com/em­bed/rKQtgjtAE­u4“ frameborder=„0“ allowfullscre­en></iframe>

Tento článok nie je možné komentovať.