Učiteľky maľovali na sklo

Tvorivé dielne pre učiteľky materských škôl vo Svite

Peter Handzuš

V Materskej škole na Mierovej ulici vo Svite sa stretli učiteľky z celého Popradského okresu. Cieľom tvorivých dielní bolo predstaviť zúčastneným rôzne techniky maľovania na sklo. Svoje nové poznatky môžu učiteľky uplatniť v následnej práci v komunitách s deťmi a ich rodičmi vo svojich škôlkach. Lektorkou tvorivých dielní bola pani Alena Kolumberová zo Základnej umeleckej školy vo Svite. Takéto stretnutia sa konajú niekoľkokrát do roka a záujemkyne si môžu vyskúšať rôzne výtvarné techniky.

Tento článok nie je možné komentovať.