Peter Handzuš Samospráva

Upratali ste si okolo bytovky? Mesto vám odpad odvezie

Mesto Poprad sa rozhodlo podporiť iniciatívu spoločenstiev bytových domov, ktoré sa rozhodli v rámci brigád vyčistiť okolie bytových domov vyhrabaním lístia a trávy.

Ilustračný obrázok k článku Upratali ste si okolo bytovky? Mesto vám odpad odvezie
Foto: Peter Handzuš / Zdroj: Dnes24.sk

Samospráva si túto aktivitu veľmi cení, nakoľko mesto spravuje niekoľko tisíc metrov štvorcových zelene a v takom veľkom rozsahu nie je možné zabezpečiť okamžité vyčistenie a vyhrabanie plôch. Navyše bohatá snehová pokrývka počas uplynulej zimy spôsobila, že sa samospráve nepodarilo vyhrabať všetky lokality.

Samospráva víta každú iniciatívu bytových spoločenstiev. Tým, ktorí sa rozhodnú vyčistiť si okolie bytových domov vyhrabaním lístia a trávy, ponúka navyše možnosť bezplatného odvozu tohto odpadu.

„Vyhrabané lístie a trávu je najlepšie uložiť do vriec a následne potom nahlásiť telefonicky, mailom alebo osobne na Mestský úrad v Poprade, odbor výstavby, oddelenie životného prostredia. Po nahlásení bude odpad odvezený bezplatne,“ vysvetľuje postup Daniela Polaštíková z popradskej radnice.

K dispozícii sú aj VOK-y

Okrem tejto služby sú obyvateľom stále k dispozícii aj veľkoobjemové kontajnery. Tie sú určené pre občanov mesta, ktorí sa prostredníctvom nich môžu bezplatne zbavovať drobného stavebného odpadu (obklady z udržiavacích prác a pod.) a objemového odpadu (napr. staré nábytky, okná, dvere a pod).

Počas jarného upratovania sa môžu občania mesta bezplatne zbavovať aj konárov z údržby záhrad, ktoré však nesmú byť ukladané do VOK-v, ale vedľa nich, nakoľko sú následne drvené a drevná štiepka je zhodnocovaná pri údržbe verejnej zelene,“ vysvetľuje Daniela Polaštiková.

Do VOK-ov nesmú byť ukladané stavebné odpady (tie musí stavebník v súlade so stavebným rozhodnutím na vlastné náklady uložiť na riadenej skládke a mať doklad o jeho likvidácii), elektroodpadov, trávy, lístia, skla, nebezpečných odpadov a podobných veľkoobjemných odpadov, drobných stavebných odpadov a pod. sa môžu občania celoročne zbavovať v zbernom centre na L. Svobodu v Poprade.

Harmonogram umiestnenia VOK-ov

Veľká: 26.4. – 3.5.2013 Na letisko (potraviny FRESH), Vodárenská (pri autobus. zastávke), Scherfelova, Nová (pri križovatke), Široká (pri učilišti), Na letisko (pri Viadukte), Stavbárska, Jarmočná, Futbalový štadión

Kvetnica: 26.4. – 3.5.2013 pri klzisku

JUH V, VI: 3.5. – 10.5.2013 L. Svobodu (bytový dom Labe, Šrobárova (bytový dom Sázava), Šrobárova (pri OSBD), parkovisko bytový dom Amur

Stráže: 3.5. – 10.5.2013 P. Jilemnického ( pri záhradkách), pri ihrisku, v parku, Fr. Hečku, Štefánska, Švermova

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie