Úspešní piataci zo ZŠ na Ulici mládeže: V testovaní T5-2017 sú najlepší v Poprade a vysoko nad priemerom Slovenska!

Úroveň nášho školstva na jednotlivých stupňoch každoročne preverujú testovania či maturitné skúšky. Prvou previerkou tohto školského roka bolo novembrové testovanie T 5-2017.

Ilustračný obrázok k článku Úspešní piataci zo ZŠ na Ulici mládeže: V testovaní T5-2017 sú najlepší v Poprade a vysoko nad priemerom Slovenska!
Zdroj: TASR

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) v uplynulých dňoch doručil základným školám oficiálne výsledky testovania T 5–2017, kde uvádza percentuálnu úspešnosť žiakov školy v matematike a v slovenskom jazyku v porovnaní s celoslovenským priemerom.

Mesto Poprad na základe oficiálnych výsledkov spracovalo rebríček škôl v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti a určilo školu, ktorá dosiahla najlepšie výsledky.

Základná škola na Ulici mládeže (organizačná zložka Spojenej školy na Ulici Dominika Tatarku v Poprade, ktorej zriaďovateľom je Okresný úrad v Prešove), obstála lepšie. Mala „vyššie čísla“ a jej úspešnosť vysoko prekračovala celoslovenský priemer. Dosiahnuté výsledky zobrazuje nasledujúca tabuľka.

Školský rok Priemer Predmet Predmet
2017/2018   MAT SJL
  ZŠ, Ul. mládeže 81,63 75,94
  Priemer SR 64,7 62,8
  Rozdiel 16,93 13,14

Ako hodnotí výsledky testovania T 5–2017 zástupca riaditeľa školy Pavol Leško?

„Naši piataci využili možnosť online jesenného testovania, ktoré ponúkol NÚCEM a následne aj generálnu skúšku online testovania. Dosiahnutý úspech je výsledkom práce učiteľov, ktorí k vzdelávaniu detí od 1. ročníka pristupovali zodpovedne a v neposlednom rade aj žiakov, ktorí počas procesu vzdelávania pracovali veľmi svedomito.“

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame