V Batizovciach neďaleko Popradu odhalili pamätník 75. výročia deportácie Židov

V decembri 1941 vtedajší slovenský premiér Vojtech Tuka podpísal s nemeckou stranou dohodu o deportácii Židov - slovenských štátnych príslušníkov. Zaviazal, že za každého deportovaného Žida Slovensko zaplatí Nemecku 500,- RM (cca 5.000,- Ks).

Nemecké úrady sa za poplatok 500 mariek, za každú vyvezenú osobu zaviazali, že deportovaní Židia sa už nikdy nevrátia na Slovensko a nebudú si robiť nároky na svoj bývalý majetok, zanechaný na Slovensku. Tuka argumentoval, že Židia pôjdu na práce do ríše a slovenská vláda nemala proti tomu zásadné pripomienky. Už 25. marca 1942 bol z Popradu vypravený transport 1 000 slovenských židovských žien a dievčat, ktorým sa začala prvá etapa deportácií Židov zo Slovenska. 26. marca si štátna rada vypočula referát podpredsedu vlády a ministra vnútra Alexandra Macha o deportáciách židovského obyvateľstva. Mach zhodnotil deportácie ako jedinečnú historickú príležitosť „vyriešiť židovskú otázku raz a navždy“. Do 2. apríla odišlo zo Slovenska ďalších šesť tzv. pracovných transportov s mladými židovskými mužmi a ženami, čo malo vyvolávať dojem, že Židia skutočne odchádzajú na práce.

Pri príležitosti 75. výročia deportácie desiatich židovských spoluobčanov z obce Batizovce do koncentračných táborov Sobibor, Majdanek a Auschwitz odhalili v parku pred obecným úradom pamätník, ktorý bude trvalou pripomienkou Šoa v tejto podtatranskej obci. Odhalenie sa konalo za účasti vzácnych hostí, predstaviteľov jednotlivých cirkví pôsobiacich na území obce a okolí, starostov Gerlachova, Mengusoviec a Štôly, zástupcov organizácií SZPB Batizovce, Gerlachov a Poprad, MO MS Batizovce, SNS Batizovce a Poprad, DHZ Batizovce, študentov SOŠ Horný Smokovec, pamätníkov a obyvateľov obce.

Spomienkovej akcie sa zúčastnil a finančne výrobu pamätníka podporil aj krajský predseda SNS PhDr. Eduard Markovič. „Postavenie SNS je výnimočné presadzovaním absolútnej programovej priority – zvrchovanej, suverénnej Slovenskej republiky s hľadaním všeobecného dobra pre príslušníkov slovenského národa vo svojom vlastnom štáte, vrátane plnohodnotného uplatnenia všetkých jej obyvateľov bez rozdielu národnosti a vyznania. V každom prípade odmietame akékoľvek náznaky ponižovania rasy, či vierovyznania. Stále sa musíme mať na pozore a eliminovať všetky činnosti jednotlivcov alebo početných zoskupení, ktoré by mohli viesť k opätovným prejavom nacizmu a fašizmu,“ povedal E. Markovič.

Báseň Ester, venovanú len 2-mesačnému bábätku, predniesol jej autor, Mgr. Vladislav Vaľko, slovenský básnik, režisér, dramaturg a pedagóg. Starosta obce JUDr. Gabriel Bodnár spolu s PaedDr. Petrom Chudým, ktorý pôsobí ako kancelár Židovskej náboženskej obce Prešov odhalili pamätník, po ktorom bola prednesená modlitba Kaddiš, venovaná všetkým obetiam holokaustu. Prítomným sa prihovoril aj RSDr. Ján Pavlovčin, tajomník Oblastného výboru SZPB Poprad a so svojimi autentickými spomienkami na obdobie deportácie sa podelila rodáčka z Batizoviec Irena Račková. V závere vystúpili Ing. Peter Werner CSc., člen prezídia z Ústredného zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku z Bratislavy, prezident humanitnej organizácie B´NAI B´RITH a PhDr. Ružena Kormošová PhD., ktorej patrí poďakovanie za odborné konzultácie a cenné rady pri príprave odhalenia pamätníka.

I napriek tomu, že sa nikto z desiatich deportovaných nevrátil a všetci zahynuli, v Batizovciach vzdali úctu a vďačnú spomienku trom židovským rodinám, ktoré po 75. rokoch akoby znovu ožili. Čo dávame iným, dávame aj sebe. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí v tak významný deň pre obec prišli k odhaleniu pamätníka a tým vyjadrili, že im nie je antisemitská nálada dnešnej spoločnosti ľahostajná.

(PR) – Za obsah a fotografie zodpovedá objednávateľ tejto tlačovej správy.

Zdroj: PR

Odporúčame

Tento článok nie je možné komentovať.