V meste sa pracuje na pláne rozvoja na najbližších 25 rokov: Sledujte, s akým Popradom vízia počíta!

Územný plán, komunitný plán a plán rozvoja mesta. To sú tri najdôležitejšie plánovacie dokumenty mesta Poprad. A práve na tvorbe posledného spomenutého sa podieľali aj samotní Popradčania. Aká vízia mesta z neho vyplynula a čo je cieľom Popradu?

Monika Vengrínová
Ilustračný obrázok k článku V meste sa pracuje na pláne rozvoja na najbližších 25 rokov: Sledujte, s akým Popradom vízia počíta!
Foto: Monika Vengrínová / Zdroj: Dnes24.sk

Tri plánovacie dokumenty – územný plán, komunitný plán a program rozvoja mesta sú, podľa viceprimátora Pavla Gašpera, najdôležitejšími dokumentmi pri schvaľovaní akýchkoľvek grantových prostriedkov. Tým najobsiahlejším z nich je program rozvoja, na ktorom sa aktuálne pracuje a jeho finálna verzia by pravdepodobne mala byť na mestské zastupiteľstvo predložená v decembri.

Poprad – najlepšie miesto na život

Na tvorbe programu rozvoja nášho mesta sa v rámci dotazníkov podieľali aj samotní Popradčania. Dotazník obsahoval 63 otázok obsahujúcich ďalšie podotázky a odpovedalo naň 1400 obyvateľov mesta. Oslovení boli, podľa slov Gašpera, náhodní respondenti, z ktorých bola vyfiltrovaná pomerne veľká reprezentantívna vzorka, z ktorej boli ďalej robené analýzy.

„Takto vznikol reprezentatívny obraz pohľadu občanov Popradu na naše mesto a dotazník zároveň poskytol prehľad o ich potrebách a túžbach. Po vykonaní analýzy a zhodnotení vonkajších i vnútorných súvislostí bolo načrtnuté základné strategické smerovanie mesta s víziou „Poprad, najlepšie m(i)esto na život a podnikanie v podtatranskom, resp. spišskom, či spišsko-liptovskom regióne,“ uviedol viceprimátor.

Vízie Popradu

Táto vízia sa podľa neho, opiera o niekoľko základných „kameňov“, ako napríklad Poprad ako líder podtatranského regiónu, Poprad ako terciérne centrum podporené špecifickými kvartérnymi aktivitami ako vyššie školstvo, veda a výskum, transfer know-how do praxe a pod., či Poprad ako miesto s vysokou kvalitou života vedúcou k rastu populácie, s cieľovým stavom 80 tisíc obyvateľov mesta.

Vízia tiež počíta s Popradom ako mestom, ktoré nie je len miestom ako sa dostať do Tatier, ale ktoré je dôvodom, prečo prísť do Tatier. „V rámci tejto vízie tiež chceme pracovať na tom, aby bolo naše mesto atraktívne pre návštevníkov i obyvateľov a aby bolo založené na koncepte Smart m(i)esto kombinujúce ekologické a inteligentné prístupy, ako je ekoprodukcia, ekobývanie a obnoviteľné zdroje energie, ekoturistika, či kultúrna a zážitková turistika,“ objasnil Gašper s tým, že Poprad by tiež mal byť mestom kombinujúcim tradície s inovačnou dynamikou.

„Poprad je dobrým miestom pre život, ale chceme to mať aj potvrdené, a chceme ďalej tvrdo pracovať, aby sme ho urobili najlepším pod Tatrami a ďalej ho v tejto pozícii aj udržali,“ dodal viceprimátor.

foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk