V Liptovskej Tepličke sa už tešia na obnovené centrum, práce ukončia na jeseň

V Liptovskej Tepličke momentálne finišujú s projektom revitalizácie centra. Starosta obce Slavomír Kopáč uviedol, že realizácia sa začala ešte v roku 2011 a do októbra tohto roku by mali byť práce ukončené.

Pavol Krupka
Ilustračný obrázok k článku V Liptovskej Tepličke sa už tešia na obnovené centrum, práce ukončia na jeseň
Zdroj: Dnes24.sk

„Projekt pozostával z viacerých častí, jednou z nich bolo vybudovanie miestnych peších komunikácií, potom je to rekonštrukcia miestnych pozemných komunikácií, regulácia potoka a drobná architektúra, ktorá zahŕňa lavičky, altánok a odpadkové koše. Všetky tieto aktivity boli vykonané v strede dediny,“ objasnil Kopáč s tým, že v súčasnosti sa ešte stále pracuje na regulovaní miestneho potoka. Táto časť projektu sa o čosi predĺži, keďže projektová dokumentácia zhotovená pri podávaní žiadosti o príspevok z Európskej únie bola nedostatočná a musela sa čiastočne prerobiť. Ostatné časti projektu by mali byť hotové do konca prázdnin

„Celý projekt bol v rámci projektovej dokumentácie vyhodnotený na sumu 997.000 eur, vysúťažená suma bola na úrovni cca 750.000 eur, pričom podiel obce je 5 %, čo tvorí približne 55.000 eur. Zvyšné prostriedky sme použili z fondov Európskej únie,“ doplnil starosta. V rámci rozpočtu obce je pripravená aj revitalizácia ďalšej časti centra Liptovskej Tepličky. Tá sa týka priestoru pred kostolom a vstupu do Základnej školy (ZŠ) s Materskou školou (MŠ).

„Jedna časť je už zrealizovaná, pred MŠ sme urobili chodník, prípravu oplotenia a prípravu na nový asfalt na príjazdovú komunikáciu,“ dodal Kopáč. Ďalšia fáza týkajúca sa priestoru pred kostolom a samotného vstupu do areálu ZŠ je momentálne vo fáze verejného obstarávania materiálu. V týchto miestach by sa mala položiť zámková dlažba a práce by aj tu mali byť ukončené do konca októbra. Náklady na túto časť revitalizácie sa vyšplhajú na cca 56.000 eur. „V rámci európskeho sociálneho fondu máme zamestnaných sedem občanov, z čoho vyplýva, že ušetríme náklady na prácu vo výške 27.000 eur,“ upozornil starosta.

V Liptovskej Tepličke, kde žije približne 3000 obyvateľov, by chceli v najbližšom období zrekonštruovať aj miestne zdravotné stredisko. Pracuje sa tu tiež na dobudovaní miestnej komunikácie v lokalite Bory, kde sa nachádza individuálna bytová výstavba.

Foto: Google

Zdroj: TASR