Monika Vengrínová Samospráva

V Poprade mimoriadne zasadne zastupiteľstvo: Dôležité body, ktoré prídu na pretras!

Mestské zastupiteľstvo (MsZ) zasadá v Poprade podľa rokovacieho poriadku každé dva mesiace. To posledné sa konalo vo februári, najbližšie je naplánované na 22.apríl. Poslanci však mimoriadne zasadnú i tento mesiac. Vieme, čo budú prerokovávať...

Ilustračný obrázok k článku V Poprade mimoriadne zasadne zastupiteľstvo: Dôležité body, ktoré prídu na pretras!
Foto: Peter Handzuš / Zdroj: Dnes24.sk

Na mimoriadnom zasadaní MsZ sa bude voliť hlavný kontrolór mesta na funkčné obdobie rokov 2015 až 2021. Na pretras príde i spolupráca mesta s aquaparkom a Slovenským futbalovým zväzom pri ďalšom rozvoji a výstavbe športového areálu.

Navrhovať sa bude prevod vlastníctva nebytových priestorov z majetku mesta i prenájom nehnuteľností v jeho vlastníctve a podnájom nehnuteľností v nájme mesta. Poslanci budú rozhodovať aj o návrhu na zníženie nájomného na 0,10 eur za jednu hodinu prenájmu telocviční v Základnej škole s materskou školou na Komenského ulici pre Basketbalový klub mládeže zo Svitu.

Dôležitou témou rokovania bude aj návrh na vecnú náplň rozpočtu na rok 2015 v programe šport. Riešiť sa tak bude grantová podpora športu. Schvaľovať sa napokon bude i návrh na zmenu rozpočtu mesta Poprad na rok 2015.

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie