V Poprade odstránili 25 vrakov: Patria medzi nebezpečný odpad

Odstraňovanie vrakov realizuje Mesto Poprad už niekoľko rokov - v tom uplynulom sa postaralo o presunutie 25-tich autovrakov. Ich majitelia sa nákladom nevyhnú.

Martin Sýkora
Ilustračný obrázok k článku V Poprade odstránili 25 vrakov: Patria medzi nebezpečný odpad
Zdroj: Dnes24.sk

Väčšinu odstránili majitelia vrakov

Počas uplynulého roka bolo z ulíc mesta Poprad odstránených 25 automobilov nespôsobilých pre premávku na pozemných komunikáciách. Spolu 23 takýchto vozidiel odstránili majitelia po výzve Správy mestských komunikácií (SMK) v Poprade, ďalšie dva automobily boli odtiahnuté externou firmou, s ktorou má SMK podpísanú zmluvu o odstraňovaní vozidiel. „Pri automobiloch bez platnej STK a EK musíme posudzovať aj to, na akom mieste sú odstavené. Boli prípady, kedy občania požadovali odstránenie vozidla zo súkromných pozemkov, na ktoré však samospráva v takýchto prípadoch nemá dosah. Stretli sme sa aj so situáciou, kedy bol automobil/vrak predmetom dedičského konania a jeho odstránenie bolo ešte komplikovanejšie a časovo náročnejšie,“ uviedol riaditeľ SMK Poprad Peter Fabian.

Zdroj: internet

Majiteľ vraku sa nákladom nevyhne

Po nahlásení vozidla pracovníci SMK najprv preverujú platnosť príslušných dokladov. V prípade, že vozidlo nemá platnú technickú a emisnú kontrolu resp. nemá EČV, vyzvú majiteľa na jeho odstránenie na vlastné náklady. Ak sa tak nestane v zákonnej lehote, SMK sa obráti na zmluvnú spoločnosť a požiada ju o odťah vozidla a náklady s tým spojené je povinný uhradiť majiteľ auta/vraku. Pri autách, ktoré emisnú a technickú kontrolu síce nemajú, ale disponujú platným EČV, sú majitelia opäť vyzývaní, aby automobil buď odstránili alebo ho uviedli do stavu spôsobilosti pre premávku na pozemných komunikáciách.

Zdroj: Dnes24.sk

Autovraky sú nebezpečným odpadom

Existujú aj prípady, kedy vozidlá majú platné všetky potrebné doklady, avšak sú poškodené/hava­rované, narúšajú estetický vzhľad obce a môžu byť rizikom pre životné prostredie. Aj v takýchto prípadoch sú následne majitelia vyzývaní na ich odstránenie.

Autovraky patria medzi nebezpečné odpady a ich likvidáciu môžu zabezpečovať iba autorizované pracoviská.

Správa mestských komunikácií (SMK) v Poprade sa odstraňovaniu automobilov nespôsobilých pre premávku na pozemných komunikáciách venuje od roku 2014. Do roku 2016 bolo z ulíc mesta odstránených 63 takýchto automobilov.

Foto: Ilustračné

Zdroj: Poprad24/Mesto Poprad

Odporúčame