V Poprade začala kosba verejnej zelene: Kosiť sa bude aj okolo ciest

Po dlhej zime a krátkej jari sa dočkali aj kosy. V súčasnosti sa začala kosba verejnej zelene. Kosiť sa budú verejné priestranstvá i ochranné pásmo okolo mestských komunikácií.

Martin Sýkora
Ilustračný obrázok k článku V Poprade začala kosba verejnej zelene: Kosiť sa bude aj okolo ciest
Foto: Viktória Botošová

Z centra do mestských častí

V Poprade začala kosba trávnatých plôch v správe mesta. „Ide o súčasť opatrení pri vytváraní a ochrane zdravého životného prostredia pre občanov mesta. Keďže trávnaté porasty predstavujú najrozšírenejší alergén v mestskom prostredí, pravidelným kosením dosiahneme, že trávy a buriny nedosiahnu generatívnu fázu, čím obmedzíme výskyt a účinky peľu týchto rastlín na človeka,“ uviedla Zuzana Čakyová z oddelenia životného prostredia MsÚ v Poprade. Kosci začali plochami v centre mesta a pokračovať budú smerom do jednotlivých sídlisk a častí mesta. Kosenie plôch vykonáva pre mesto spoločnosť Brantner s. r. o. Poprad.

Pridajú sa aj ostatní?

„Kosba verejnej zelene sa v období vegetácie uskutoční 3–4× v závislosti od počasia. V priebehu týždňa sa ku koscom pridá aj Správa mestských komunikácií, ktorá začne s kosením ochranného pásma okolo mestských komunikácií,“ doplnil komunikačný manažér popradského magistrátu Marián Galajda. V snahe zabezpečiť maximálnu možnú mieru ochrany pred rozšírením peľov tráv a burín samospráva žiada aj ostatných majiteľov trávnatých plôch na území mesta o súčinnosť a kosbu plôch v ich vlastníctve.

Zdroj: Poprad24/Mesto Poprad

Odporúčame