Peter Handzuš Rôzne

V Starej Ľubovni majú nový denný stacionár

Deti s kombinovaným zdravotným a mentálnym postihnutím v Starej Ľubovni sa presťahovali do nových priestorov.

Doteraz fungovali v stiesnených podmienkach v štyroch garsónkach, kde Domov sociálnych služieb (DSS) mohol prichýliť len osem klientov ráno a osem poobede. Teraz majú k dispozícii dom, v ktorom môže tráviť čas 56 ľudí.

„Dom sv. Anny je DSS pre deti a mládež s kombinovaným postihom, ide o ambulantnú formu, momentálne máme 19 klientov, ide o deti a mládež, ktoré majú rôznorodé kombinované formy telesného a mentálne postihnutia s poruchami správania,“ vysvetľuje vedúca Domu sv. Anny Soňa Gaborčáková. O zriadenie väčšieho centra pre takéto deti sa pokúšala spolu s Gréckokatolíckou charitou v Prešove, ktorá je prevádzkovateľom zariadenia, minimálne 13 rokov. „Viacero detí chce ísť do nášho zariadenia, no vzhľadom na stiesnené podmienky sme im nemohli vyhovieť. Po piatich rokoch boja o financie sme dostavali tento dom, staré zariadenie však budeme naďalej využívať cez švajčiarsky finančný mechanizmus, a to na účely podporného zamestnávania a bývania pre ľudí s kombinovaným postihnutím a bude sa tam tiež realizovať rehabilitácia,“ doplnila.

Tým sa v oboch zariadeniach rozšíri sieť sociálnych služieb poskytovaných zdravotne postihnutým občanom. „Predtým sme mohli poskytovať služby len pre 6. stupeň postihnutia, teraz môžeme pomáhať aj ľuďom ostatných cieľových skupín, ako sú napr. poúrazoví pacienti,“ vysvetľuje. Zariadenie tak bude poskytovať služby rehabilitačného strediska, prepravnej služby, denného centra, podporovaného zamestnávania v chránenej dielni, ale aj podporované bývanie pre ľudí s kombinovaným postihnutím. „Snažili sme sa vyberať také typy služieb, o ktoré je v našom regióne záujem. Keď sme podávali tento projekt, v našom regióne bolo 214 ľudí, ktorí mali záujem o naše zariadenie,“ zdôraznila.

Celkové náklady na výstavbu domu, kde je bezbariérový prístup aj so zdvíhacou plošinou, sa vyšplhali na cca 250.000 eur. „Výstavba sa začala v novembri 2006, pozemok sme získali od mesta za symbolické cenu. Základnú investíciu poskytla Švajčiarska charita, to bol najväčší impulz, aby sme výstavbu dokončili. Na výstavbu prispelo i mesto Stará Ľubovňa, Prešovský samosprávny kraj, ministerstvo sociálnych vecí, ale aj ďalší partneri,“ priblížil riaditeľ Gréckokatolíckej charity v Prešove Peter Valiček. Práce na výstavbe sa skončili v novembri 2011, objekt posvätil arcibiskup Ján Babjak v decembri minulého roka. O klientov sa tu momentálne stará šesť ľudí.

Text + Foto: TASR

stacionar
6
Galéria

Tento článok nie je možné komentovať.

Rýchle správy

Najčítanejšie