V Tatrách s nižším rozpočtom a veľkou rezervou: Byty, doprava a cyklotrasy

Poslanci Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách na svojom štvrtkovom (14.12.) rokovaní schválili okrem iného aj rozpočet na rok 2018.

Martin Sýkora
Ilustračný obrázok k článku V Tatrách s nižším rozpočtom a veľkou rezervou: Byty, doprava a cyklotrasy
Foto: Peter Handzuš

Nižší rozpočet, ale s väčšou rezervou

Miestna samospráva tak bude na budúci rok hospodáriť s čiastkou na úrovni takmer 5,67 milióna eur v príjmovej aj výdavkovej časti. V porovnaní s upraveným rozpočtom v aktuálnom roku ide pritom o pokles zhruba o 655 000 eur.

„Pokles je spôsobený tým, že zatiaľ sme rozpočtovali len vlastné zdroje na spoluúčasť k podaným žiadostiam, či už nenávratných, ale aj návratných finančných príspevkov. Do rozpočtu budú zaradené až po ich schválení,“ zdôvodnil primátor Vysokých Tatier Ján Mokoš.

Radnica rozpočet na rok 2018 hodnotí ako pozitívny, vzhľadom k tomu, že má vytvorenú rezervu vo výške približne 600.000 eur. V bežných výdavkoch sú zahrnuté všetky samosprávne funkcie mesta, súvisiace s opravami a údržbou majetku, miestnych komunikácií a chodníkov a tiež s riešením havarijných situácií. „Kapitálové výdavky sú navrhované na realizáciu rozpracovaných investičných akcií a na spoluúčasť podaných žiadostí o nenávratné príspevky. Ostatné investičné akcie budú zaradené do zásobníka. Pokiaľ to ekonomická situácia mesta dovolí, budú zahrnuté do rozpočtu,“ doplnil Mokoš. Podľa neho sú priority mesta najmä výstavba nájomných bytových domov, sprevádzkovanie domu služieb, budovanie cyklotrás v meste a riešenie statickej a dynamickej dopravy vo Vysokých Tatrách.

Zdroj: TASR

Ďalšie mestské byty

Radnica plánuje v budúcom roku okrem iného zrealizovať výstavbu dvoch nájomných bytových domov v Tatranskej Lomnici, kde by malo byť spolu 48 bytov bežného štandardu, v každom dome po 24. „Ide o jednoizbové a dvojizbové byty. Celkové náklady stavby predstavujú približne 2,98 milióna eur,“ konkretizoval Mokoš. Financovanie plánuje samospráva zabezpečiť formou úveru so Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške cez dva milióny eur, dotáciou z Ministerstva dopravy a výstavby SR vo výške 860 000 eur a z vlastných zdrojov na úrovni ďalších 100 000 eur. S výstavbou chce radnica začať v roku 2018 a dokončiť ju o rok neskôr. „V súčasnosti evidujeme 162 žiadostí o pridelenie nájomného bytu, preto výstavbu bytových domov považujeme za príspevok k riešeniu problematiky bývania pre mladých obyvateľov mesta,“ uzatvára primátor.

Zdroj: TASR

Odporúčame