V Tatranskej galérii si môžete prezrieť stovky známok

Jediná tohtoročná výstava slovenských filatelistov sa v týchto dňoch uskutočňuje v Poprade. Pestré súťažné stretnutie milovníkov poštových známok a iných cenných predmetov sa začalo piatkovou vernisážou. Na príležitostnej obálke je zobrazená aj 100-r

Pavol Krupka

Celoslovenskú súťažnú filatelistickú výstavu POPRADFILA 2012 usporiadal miestny klub filatelistov, ktorého história má už viac ako 75 rokov. Ďalšími organizátormi výstavy sú Zväz slovenských filatelistov a Tatranská galéria v Poprade.

V rámci podujatia si organizátori pripomínajú aj okrúhle, sté výročie postavenia objektu parnej elektrárne, ktorá už 20 rokov slúži ako reprezentatívny výstavný priestor a zároveň miesto pre rozmanité kultúrno-umelecké podujatia. Mimoriadne zaujímavý objekt elektrárne je registrovaný aj v ústrednom zozname národných kultúrnych pamiatok Slovenskej republiky. Galéria si toto výročie osobitne pripomenie koncom kalendárneho roka.

Pri príležitosti podujatia POPRADFILA 2012 a spomínaného stého výročia existencie elektrárne vydala Slovenská pošta celinovú obálku. Tlačená známka na nej zobrazuje historickú budovu elektrárne, čím sa naplnila aj predstava popradských galeristov na čele s riaditeľkou TG Annou Ondrušekovou. Autorom výtvarného návrhu známky je Adrián Ferda.

V deň vernisáže zriadila pošta priamo v Tatranskej galérii príležitostnú poštovú priehradku. Z nej sa zásielky mohli dostať kamkoľvek do sveta podľa želania návštevníkov, samozrejme, opečiatkované príležitostnou poštovou pečiatkou. Celinová obálka s vyobrazením historickej elektrárne môže byť podľa želania doplnená aj prítlačou, ktorá obsahuje architektonický motív Popradu. Autorom prítlače je popradský grafik Jozef Kupko.

Čo je teda možné v týchto dňoch v Tatranskej galérii vidieť?

V skratke: 43 vystavovateľov, 63 exponátov, vrátane literatúry, z toho 16 mládežníckych. Vysvetlenie pre nezainteresovaných: Výstavný exponát nie je známka, je to päť výstavných plôch – rámov, zaplnených osemdesiatimi listami s rozmermi A4, pokrytými známkami a inými filatelisticky cennými predmetmi.

Záujemcovia o umenie majú navyše poslednú možnosť zhliadnuť tematickú výstavu Poézia vesmíru autorov Jána Zoričáka a Martiny Minárikovej, ktorá bola predĺžená do 10. októbra.

//Ďalšie informácie sa už dozviete z videa, v ktorom je zaznamenaný aj rozhovor s organizátorom výstavy Rastislavom Ovšonkom a s riaditeľkou TG Annou Ondrušekovou. //

Poprad24/kfpo­prad.estranky­.sk Foto: Pavol Krupka Video: Pavol Krupka

Tento článok nie je možné komentovať.