VALÉRIA LÁSKOVÁ – nezávislá kandidátka na primátorku mesta Vysoké Tatry:

Pravda o politikoch, ktorí myslia na budúce voľby, ale zabudli myslieť na budúce pokolenie…

Ilustračný obrázok k článku VALÉRIA LÁSKOVÁ – nezávislá kandidátka na primátorku mesta Vysoké Tatry:
Zdroj: Valéria Lásková

Tento článok nebude pozitívny. Bude o pravde. O nekalých praktikách niektorých kandidátov na primátora nášho mesta. Predtým než sa začítate, majte na pamäti, že je nevyhnutné o týchto negatívach napísať, lebo ani jeden z kandidátov na seba prstom ukazovať nebude. Oproti ostatným adeptom na post primátora mám jednu veľkú výhodu – moja minulosť je čistá. Želám vám správne rozhodnutie pri voľbe nášho primátora. Prostredníctvom tohto webového priestoru sa prihováram najmä k obyvateľom mesta Vysoké Tatry.

KTO SOM A PREČO KANDIDUJEM ZA PRIMÁTORKU MESTA VYSOKÉ TATRY
Pre viacerých z vás som možno neznámou tvárou. V skratke sa predstavím. Môj profesionálny život sa od počiatkov mojej kariéry odohrával v hotelierskom prostredí. Začala som ako recepčná, neskôr ako prevádzkarka a napokon som sa vypracovala na riaditeľku hotela. V tejto manažérskej pozícií sa mi do roka podarilo vylepšiť hospodársky výsledok hotela, až začal rapídne prosperovať. Týmto som len chcela demonštrovať, že ak je hospodárenie v správnych rukách, dejú sa zázraky. Ja tomu však hovorím systematická práca, disciplína a talent vidieť čísla správne. Som vďačná, že som bola obdarená práve touto kombináciou. Je čas to spoločnosti vrátiť. Chcem POMÔCŤ MESTU VYSOKÉ TATRY a dať im veľký kus seba.

Bez konania niet výsledku. Preto som sa rozhodla konať a kandidujem na post primátorky mesta Vysoké Tatry. Som nezávislá kandidátka, kampaň si financujem z rodinného rozpočtu a nie som prepojená na žiadne finančné skupiny, politické strany, či jednotlivých sponzorov – teda nie som nikoho biely kôň. Mám čisté úmysly a nepoškvrnenú minulosť. Ak vďaka vám vyhrám, sľubujem, že mesto Vysoké Tatry do štyroch rokov diametrálne zmením k lepšiemu. Keďže za mňa hovoria výsledky, sľubov sa nebojím. A teraz dovoľte, aby som vám priblížila obraz mesta v jeho pravom svetle.

OSEM KANDIDÁTOV, ALE LEN DVE MOŽNOSTI Šestnásť rokov vládnutia. A výsledok? SPÚŠŤ. Predané majetky mesta, nezmyselne prerozdelený rozpočet, zanedbávanie vlastných obyvateľov. Na koho ukázať prstom? Kto za to môže? V mestskom zastupiteľstve sedí desať poslancov na čele s primátorom. Zvyknem ich volať „Dannyho jedenástka“- viete, ako v tom filme. Každý z nich je špičkový v tom, čo robí, ale spolu pracujú na jednom – dokonalej lúpeži.

Z ôsmych kandidátov na primátora je väčšina z terajšej zostavy. Každý z nich je zodpovedný za to, v akom stave sú naše Tatry. Nadmerná výstavba, nemožnosť jej regulácie a zrýchľujúce sa zahusťovanie spôsobilo STRATU AUTONÓMIE MESTA. Mesto Vysoké Tatry má poslednú šancu na zdravé fungovanie. To je možné jedine v prípade, ak na jeho čele bude stáť schopná osoba s čistou minulosťou a morálkou na správnom mieste. Položme si otázku: ktorý z kandidátov na primátora sa môže pýšiť uvedenými vlastnosťami? Máme len dve možnosti – pokračovanie, akurát v inom šate, alebo si môžeme zvoliť zdravú očistu.

Mesiace som študovala materiály, zmluvy s mestom, faktúry a dozvedela som sa skutočnosti, ktoré ma ako obyvateľku tohto mesta vôbec nepotešili. Rozhodla som sa konať. Zorganizovala som stretnutia, na ktoré mnohí z vás prišli. Nebudem skrývať sklamanie, že mnohí aj neprišli. Dokážem však pochopiť frustráciu a sklamanie aké pociťujete. Stratili ste nádej v lepšie fungovanie mesta Vysoké Tatry. Pochopiteľne. Ak ste sa dočítali až sem, znamená to, že sa aspoň minimálne zaujímate o verejné dianie. Preto som si istá, že vás nasledujúce informácie šokujú.

V prvom rade by mal obyvateľ nášho mesta vedieť, že mesto Vysoké Tatry má v priemere dvojnásobný bežný ročný rozpočet na obyvateľa v porovnaní s inými mestami a obcami na Slovensku. Vďačíme za to minulým generáciám, ktoré vybudovali rozsiahly podnikateľský svet, ktorý prináša do mestskej pokladnice nemalé prostriedky. Bolo by to aj viditeľné, keby sa s týmito peniazmi hospodárilo správne. A tu je kameň úrazu. Dôsledkom toho je celkový ročný únik z mestskej pokladnice min. 2 500 000, – €. Je namieste zdôrazniť, že za tento stav je zodpovedný pán primátor spolu s desiatimi poslancami mestského zastupiteľstva. Paradoxom je, že práve tí istí verejní činitelia dnes bez hanby kandidujú, či už na post primátora, ale aj na post poslanca.

ZA ČO NESÚ POSLANCI S PRIMÁTOROM ZODPOVEDNOSŤ
1. Predaj pozemkov – ktorý je v rozpore so zákonom a štatútom mesta. V zmysle štatútu mesta sa má majetok zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej podobe zásadne nezmenšený zachovať.

2. Neefektívne hospodárenie – mnohé nadhodnotené faktúry, nevýhodne uzatvorené zmluvy a podobne.

3. V dôsledku arogancie, ktorá už nemá hranice, bol potlačený obyvateľ do pozície rukojemníka mesta.

Poslanci vyjadrujú svoj súhlas či nesúhlas hlasovaním. Nie je ťažké zistiť, ako členovia zastupiteľstva hlasovali. Všetci v závažných rozhodnutiach súdržne stláčali „ZA“. Rovnako súdržne všetky fatálne rozhodnutia mestského zastupiteľstva pán primátor podpísal. Prečo? Zrejme pán primátor zabudol na svoju základnú povinnosť, ktorá vyplýva aj zo sľubu ktorý zložil, a síce že bude riadne plniť svoje povinnosti a ochraňovať záujmy mesta. V prípadoch podozrenia z porušenia zákona má povinnosť upozorniť nato príslušné orgány. Načo by to však robil. Kvôli obyvateľom? To určite nie, veď im stačia pred voľbami pečené kačky a vitamínové balíčky. Ak by mu tento režim nevyhovoval, nekandidoval by už piaty krát na post primátora.

Poslanecké listy a propagačné materiály od kandidátov na primátora z terajšieho zloženia mestského zastupiteľstva ma úprimne pobavili.

Pán Michal Hanč na nich s výkričníkom uvádza STOP! predaju pozemkov. Nuž, zrejme zabudol, že celé štyri roky hlasoval ZA predaj pozemkov.

Pán Alexander Gálfy by mohol v prípade neúspechu vo voľbách uvažovať nad profesionálnou kariérou šéfredaktora miestnych tlačovín. V článkoch, ktoré písal, neskrýval trápenie z fungovania mesta. Nerobilo mu však problém každý rok schvaľovať nezmyselne navrhnutý rozpočet spolu s ostatnými poslancami, hlasovať za predaj majetku /len za posledné štyri roky viac ako za 1 300 000 eur/, presadzovať si svoje osobné podnikateľské záujmy – vďaka ktorým máme v Starom Smokovci definitívne zakrytý výhľad na Slavkovský štít.

Pán Róbert Gálfy sa zviditeľnil v mojich očiach len nedávno, keď spolu s pánom Jamnickým nadiktovali v týždenníku Podtatranské noviny zle moje meno. Pekný pokus zmiasť voličov. Oceňujem ich kreativitu antikampane. Keďže na mňa žiadnu špinu nenašli, poradili si aj týmto detinským spôsobom.

A napokon pána Gabriela Jamnického nemusím ani extra predstavovať. Nedávno sa sám nelichotivo predstavil prostredníctvom časopisu Plus 7 dní.

Toto ukážkové zlo, ktoré tu máme pred sebou prišli počas predbolebnej kampane bez hanby podporiť aj pán prezident Schuster a predstavitelia KDH pán Hlina a pán Majerský. Nie je ťažké odhadnúť, kam to celé smeruje. Jedine občania majú moc to zastaviť.

TENTOKRÁT MÁME MOŽNOSŤ VÝBERU
Nadišiel čas, aby sme sa poučili z minulosti. Naše rozhodnutia priamo ovplyvňujú aj ďalšie generácie, ktoré prídu po nás. Ak to teraz odignorujeme alebo podceníme, skončili sme všetci a nadobro.

Terajšia garnitúra preferovala hlavne svoje záujmy a záujmy podnikateľov. Ja to chcem zmeniť. Budem preferovať záujmy občanov.

Mojim hlavným cieľom je, aby karta bola po 16. rokoch opäť na strane obyvateľa mesta Vysoké Tatry.

Vzhľadom na skutočnosť, že žijeme v turistickom meste, kde je vysokohorská prirážka a dennodenný ruch, komfort žitia obyvateľov je značne znevýhodnený. Preto je nutné obyvateľom poskytnúť istú kompenzáciu.

Ak vyššia moc chce, aby som sa stala primátorkou, vyčlením z bežného rozpočtu pre obyvateľov s trvalým pobytom 1 800 000,– eur, čo je cca 460,– eur na každého obyvateľa s podmienkou, že minie tento obnos v cestovnom ruchu nášho mesta. O detailoch a forme realizácie budem informovať obyvateľov v krátkom čase po voľbách – ak mi bude prejavená dôvera stať sa vašou primátorkou.

Umožním PARKOVANIE ZADARMO obyvateľom s trvalým bydliskom v našom meste. Vybudujem záchytné parkoviská, tým sa eliminuje smog, hluk či amortizácia ciest. Moje top 3 priority sú:
- OBYVATEĽ, jeho záujmy a potreby,
- zachovanie majetku mesta,
- ochrana životného prostredia.

MÔJ VOLEBNÝ PROGRAM
1. OBYVATEĽ – vyčleniť 1 800 000,– € ročne
2. Podpora cestovného ruchu
3. Vybudovať záchytné parkoviská, zaviesť hromadnú dopravu
4. Vybudovať cyklotrasy
5. Zlepšiť mobilné pokrytie; znásobiť počty bankomatov; skvalitniť ostatné služby občanom
6. Kultivovať zastávané plochy
7. Zabezpečiť nový súvislý asfaltový povrch na cestných komunikáciách
8. Plniť požiadavky občanov – vystaviť garáže, parkovanie pre obyvateľov ZADARMO a iné
9. Školstvo – normalizovať náklady
10. Realizácia Domu pre seniorov

Milí Tatranci, už teraz sa teším na výsledky volieb. Dozvieme jednoznačnú odpoveď, či sa budeme naďalej dusiť vo vlastnej štave /v prípade, ak bude za primátora zvolený ktokoľvek z terajšej garnitúry/, alebo zvíťazí zdravý rozum a dôveru prejavíte mne. Len správne nastavený systém fungovania mesta môže garantovať všeobecnú spokojnosť.

Dôverujem vám.

Valéria Lásková
kandidátka na primátorku mesta Vysoké Tatry

(PR) – Za obsah a fotografiu zodpovedá objednávateľ tejto správy

Zdroj: Valéria Lásková