Peter Handzuš Rôzne

Veľký piatok u kresťanov

Čo sa deje dnes v kostoloch?

Slávnostné pašiové služby Božie charakterizujú dnešný Veľký piatok v chrámoch Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ECAV). Veriaci spomínajú na posledné hodiny života Pána Ježiša, jeho utrpenie a vykupiteľskú smrť na Kríži.

Generálny biskup ECAV Miloš Klátik na margo významu Veľkého piatka vyzdvihol, že Boh cez svojho Syna a jeho utrpenie a smrť na kríži prejavil vrcholný skutok svojej lásky k ľuďom. „Ježiš vzal na seba odsúdenie za naše hriechy, aby nás zmieril s Bohom. Nie pre naše dobré skutky, ale jedine cez vieru v jeho vykupiteľskú smrť získame odpustenie hriechov,“ pripomenul generálny biskup Klátik. Túto skutočnosť zdôrazňoval ako základ svojho učenia reformátor Martin Luther. Preto sa vo všetkých protestantských cirkvách deň smrti Ježiša Krista na Veľký piatok svätí ako najväčší sviatok.

Generálny biskup M. Klátik bude dnes kázať počas pašiových služieb Božích v evanjelickom kostole v Nitrianskej Strede so začiatkom o 10.30 h. Priamy prenos z nich odvysiela Slovenská televízia na STV 2.

Veľký piatok je v gréckokatolíckej cirkvi (východného obradu) prikázaným sviatkom a veriaci dodržiavajú prísny pôst. Dopoludnia sa v chrámoch modlia Kráľovské hodinky – žalmy a čítania zo Svätého písma o umučení Krista. Popoludní (o 15.00 či o 17.00 h) sa koná Večiereň s obradom uloženia plaštenice (symbolického plátna, v ktorom bolo zabalené Kristovo telo) do Božieho hrobu.

Utrpenie a smrť Ježiša Krista s veľmi podobným obradom si dnes pripomínajú aj pravoslávni veriaci.

Veľmi významným sviatkom je dnešný Veľký piatok aj pre veriacich Reformovanej kresťanskej cirkvi (kalvínskej) na Slovensku. „Je to deň utrpenia a smrti Pána Ježiša, kedy zavŕšil svoje vykupiteľské dielo. Svojou smrťou a zmŕtvychvstaním dal ľuďom nádej na večný život“, povedal pre TASR vedúci Reformovaného kresťanského zboru v Bratislave Imrich Peres. Veriaci tejto cirkvi sa na slávenie veľkonočných sviatkov pripravovali už počas celého pôstneho obdobia modlitbami, pokáním a konaním dobrých skutkov pre svojich blížnych. V bratislavskom reformovanom chráme na Námestí SNP sa konajú sviatočné bohoslužby v slovenskom a v maďarskom jazyku na Veľký piatok predpoludním, a takisto na Veľkonočnú nedeľu a Veľkonočný pondelok predpoludním, kedy cirkev slávi Zmŕtvychvstanie Ježiša Krista.

Veľký piatok, deň ukrižovania a smrti Ježiša Krista je pre veriacich katolíkov deň pôstu, pokánia a spomienky na Kristovo utrpenie. Je to jediný deň v roku, kedy sa v rímskokatolíckych kostoloch neslúži svätá omša, oltáre sú bez chrámového rúcha. Namiesto omše sa koná liturgia umučenia Pána, ktorá pozostáva z bohoslužby slova, modlitby veriacich, poklony Svätému krížu a sv. prijímania. Ježišovu smrť pripomína aj liturgická farba – farba krvi. V tento deň sa čítajú, alebo spievajú pašie.

V kostoloch, na kalváriách i v uliciach miest na Slovensku sa dnes konajú pobožnosti Krížovej cesty, ktoré veriacim sprítomňujú posledné chvíle života Ježiša Krista. Veľkopiatočné obrady bývajú väčšinou o 15.00 h, v hodinu Ježišovej smrti.

V Katedrále sv. Martina v Bratislave bude dnes od 9.00 h pobožnosť Krížovej cesty viesť bratislavský arcibiskup, metropolita Stanislav Zvolenský. Krížové cesty s Mons. Zvolenským sa v katedrále konali každý piatok večer počas celého obdobia pôstu. Veľkopiatočné obrady o 15.00 h v katedrále sa uskutočnia takisto pod vedením arcibiskupa Zvolenského.

V Kostole Panny Márie Snežnej v Bratislave na Kalvárii tradične organizujú Krížovú cestu bratia dominikáni. Dnes sa začne o 9.45 h pred kostolom. Pobožnosť Krížovej cesty bude viesť správca farnosti, páter Chryzostom.

Združenie mariánskej mládeže pôsobiace pri Farnosti sv. Vincenta de Paul na Tomášikovej ulici v Ružinove organizuje Krížovú cestu v známom pútnickom mieste – Marianke pri Bratislave. Začína sa o 9.30 h a zúčastnia sa na nej aj mladí cyklisti, rodiny s deťmi a ďalší veriaci, ktorí do Marianky cestujú na bicykloch, autobusmi či autami.

Vo večerných hodinách sa uskutoční aj Krížová cesta ulicami Petržalky, ktorú pripravilo Združenie saleziánskej mládeže pri Farnosti Povýšenia sv. Kríža na Daliborovom námestí.

Krížovú cestu organizuje aj petržalská Farnosť Svätej rodiny. Začne sa dnes, na Veľký piatok o 19.00 h pred Kostolom sv. rodiny. Trasa krížovej cesty povedie ulicami Markova, Jiráskova a Tupolevova. Na záver sa uskutoční krátka adorácia pri Božom hrobe v Kostole sv. rodiny.

Zdroj: TASR

Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM