Veľký povolebný ROZHOVOR: Vyspovedali sme 7 nových tvári popradského zastupiteľstva

V popradskom zastupiteľstve nás bude aj v tomto volebnom období zastupovať devätnásť poslancov. A kým dvanásti z nich mali svoje stoličky aj v predošlom mestskom parlamente, Popradčania vo voľbách prejavili dôveru i kandidátom, ktorí v ňom nezasadali. Tých je presne sedem a my sme ich vyspovedali.

Monika Vengrínová
Ilustračný obrázok k článku Veľký povolebný ROZHOVOR: Vyspovedali sme 7 nových tvári popradského zastupiteľstva

Do popradského mestského zastupiteľstva si po voľbách zasadne aj sedem nových poslancov, ktorí v mestskom parlamente buď Popradčanov nezastupovali ešte nikdy alebo sa na tento post vracajú po niekoľkoročnej prestávke. My sme boli zvedaví na to, či si už im zverenú zodpovednosť stihli uvedomiť, s akými pocitmi vstupujú do nového volebného obdobia a ako plánujú začať napĺňať svoj volebný program.

1.Už ste si stihli uvedomiť, že ste vyhrali a že sa budete podieľať na chode nášho mesta?

Bohumil Košický: V prvom rade by som sa chcel poďakovať voličom za prejavenú dôveru. Áno, uvedomil som si to a budem predkladať námety občanov, ktoré zlepšia život v meste, ako aj jeho chod.

Ondrej Kavka: Skutočnosť, že som bol zvolený za poslanca, som si začal uvedomovať po zverejnení oficiálnych výsledkov. Na chode mesta som sa snažil aktívne podieľať prostredníctvom nášho občianskeho združenia už tri roky, tak snáď sa mi za ten čas podarilo nazbierať nejaké skúsenosti:)

Vladimír Lajčák: Samozrejme, stihol. Keďže som nerobil žiadnu kampaň, beriem svoje zvolenie ako potvrdenie toho, že v Poprade si ľudia vážia serióznu a koncepčnú prácu a to je pre mňa okrem vďačnosti aj veľkým záväzkom. Urobím všetko preto, aby som nesklamal dôveru spoluobčanov.

Beáta Sichrovská: Áno, to som si veľmi jasne uvedomila už pri vyhlásení prvých predbežných výsledkov. Pocit veľkej zodpovednosti bolo prvé, čo ma napadlo popri radosti z volebného výsledku.

Pavol Gašper: Áno.

Arne Kroták: Najskôr by som sa rád poďakoval všetkým voličom za prejavenú dôveru a hlasy, ktoré mi dali. Začiatky určite nebudú jednoduché, ale samozrejme si uvedomujem,že sa budem podieľať na chode nášho mesta Poprad.

Michal Rusnák: Ak mám byť ozaj úprimný, musím priznať, že som si to celé ešte naozaj plne uvedomiť nestihol. Doteraz síce dostávam gratulácie od priateľov a známych, u mojich najbližších sledujem radosť a nadšenie z dosiahnutého výsledku, no aj napriek tomu mi to ešte stále všetko príde len ako krásny sen. Do volieb som šiel s presvedčením a odhodlaný dosiahnuť zmeny, ktoré sme si vytýčili ako cieľ v našom volebnom programe. No neprestal som mať na pamäti aj možnosť nezdarného konca v snahe predísť následnému prípadnému sklamaniu. Zrejme som si tak vytvoril akúsi poistku, pre ktorú teraz len postupne dokážem pociťovať aj ako sa ten môj krásny sen mení na realitu.

2. S akými pocitmi vstupujete do tohto štvorročného volebného obdobia?

Bohumil Košický: Poslancom mestského zastupiteľstva v Poprade som sa stal už po štvrtýkrát. Čaká nás množstvo práce, ktorú chcem vykonávať spoločne s ostatnými poslancami. Zodpovednosť, ktorá súvisí s mandátom poslanca je pre mňa zaväzujúca.

Ondrej Kavka: Podstatná je zmena, ktorá nastala na primátorskom poste, takže od toho sa odvíjajú aj moje pocity, že Popradu sa začínajú črtať lepšie časy.

Vladimír Lajčák: Nemám žiadne skúsenosti s politikou na miestnej, regionálnej, či štátnej úrovni. Vstupujem teda do zastupiteľstva s úctou a pokorou, ale zároveň ako profesionálne úspešný, vyhranený a nezávislý človek, ktorému ide len a len o progresívne napredovanie Popradu.

Beáta Sichrovská: Do štvorročného volebného obdobia vstupujem s pocitom veľkého rešpektu, zodpovednosti a vôle nesklamať mojich voličov. Zo všetkých síl sa budem snažiť vykonávať funkciu poslanca čestne a zodpovedne.

Pavol Gašper: Teším sa, že budem môcť prispieť niečím dobrým k rozvoju mesta a pokúsim sa čo najviac z môjho volebného programu uviesť do života.

Arne Kroták: S pocitom radosti, uvedomujúc si zodpovednosť, ktorá je spojená s prácou poslanca MsZ.

Michal Rusnák: Keďže som bol zvolený na pozíciu, s ktorou osobnú skúsenosť ešte nemám, pociťujem niečo, čo by som označil asi najvýstižnejšie pojmom tréma. Výsledkom týchto volieb, totiž Popradčania vyjadrili celkom zreteľne, že to čo očakávajú, je zmena. Predpokladám teda, že od samého začiatku budeme pod o to prísnejším drobnohľadom a to najmä zo strany samotných občanov. V predvolebnej kampani sme sa ľuďom prihovárali rôznymi spôsobmi. Všetko, čo som o sebe vtedy uviedol, som tak aj úprimne myslel a cítil. A v rovnakom duchu sa nieslo aj zostavovanie nášho koaličného volebného programu. Pevne verím, že ak si toto uchovám aj naďalej vo všetkom, čo budem robiť, momentálne pociťovaná tréma sa bude zmenšovať úmerne k postupne rastúcemu počtu plniacich sa povolebných očakávaní obyvateľov nášho mesta.

3. Ako a čím chcete začať napĺňať svoj volebný program?

Bohumil Košický: Spoločne spolu s primátorom a ostatnými poslancami sa dohodneme na riešení kľúčových otázok a problémov týkajúcich sa života občanov v meste Poprad. Práca v mestskom zastupiteľstve je predovšetkým tímová práca poslancov spolu s primátorom.

Ondrej Kavka: Neskromne musím povedať, že ja, som už s napĺňaním svojho volebného programu začal, keďže ciele ktoré sme si vytýčili v rámci občianskeho združenia pred troma rokmi, som len kontinuálne premietol do môjho volebného programu a o ich realizáciu som sa už priebežne snažil. Primárne budem mať ale záujem o to, aby sa zlepšila komunikáciu občanov a podnikateľov s vedením mesta.

Vladimír Lajčák: Kým do zastupiteľstva vôbec vstúpim, chcem si podrobne preštudovať relevantnú legislatívu vzťahujúcu sa na prácu poslanca. Predpokladám, že istý čas bude trvať i zorientovanie sa v chode zastupiteľstva a adaptácia na túto zodpovednú prácu medzi „skúsenými matadormi popradskej politiky“. Až potom zrejme príde čas na predloženie návrhov v oblasti školstva, športu, kultúry a skvalitnenia života občanov, ktoré dúfam prispejú k napredovaniu nášho krásneho mesta.

Beáta Sichrovská: V úvode môjho poslaneckého mandátu sa chystám najprv si urobiť podrobnú analýzu situácie v oblastiach, ktoré som prezentovala vo svojom volebnom programe a podľa výsledkov sa rozhodnem na krokoch pre ich realizovanie. Medzi priority mojej činnosti poslanca budú patriť hlavne tieto oblasti:
1. Zasadzovať sa o výstavbu nájomných bytov. Počet obyvateľov nášho mesta za posledné roky neustále klesá a myslím si, že aj preto, že chýbajú nájomné, tzv.“ štartovacie byty“ a v meste vôbec nie je vyčlenený priestor na individuálnu výstavbu rodinných domov.
2. Rozširovanie predškolských zariadení a rozširovanie sociálnych služieb pre starších obyvateľov . Ako žena, matka a zamestnávateľka hlavne žien viem, aké problémy majú matky po ukončení materskej dovolenky s umiestnením detí do týchto zariadení. Na druhej strane považujem za veľmi dôležité sa zasadzovať o ďalšie rozširovanie sociálnych služieb pre seniorov a ich neustále vylepšovanie. Vekový priemer rastie vo všeobecnosti a v budúcnosti musíme byť na tento stav pripravení.
3. Chcem sa zasadzovať o vyriešenie nedostavaných megalomanských projektov, po ktorých zostali povestné „popradské diery“/ pri hoteli Poprad a starý pivovar/.
4. Ako poslanec sa chcem zasadiť o hospodárne a transparentné vynakladanie finančných prostriedkov mesta, lebo dobré a zodpovedné hospodárenie považujem za základ chodu každej inštitúcie, teda aj mesta.
Záverom chcem zdôrazniť, že považujem za veľmi dôležité pomôcť napĺňať aj volebný program novozvoleného pána primátora Jozefa Švagerka.

Pavol Gašper: Osobne vo všetkom stále vidím na prvom mieste ľudí: ľudí v meste, v zastupiteľstve, na mestskom úrade… Jeden z 19-tich, s primátorom z 20-tich, bude ťažko rozhodovať o tom, čo by sa malo robiť a kedy. Ako prvé  a zrejme najdôležitejšie bude porozprávať sa so všetkými zoskupeniami poslancov, či poslancami a hľadať prieniky zámerov.

Arne Kroták: Samozrejme aktívnym presviedčaním zastupiteľstva nášho mesta bodmi môjho programu a vytváraním a skvalitnením športových aktivít v meste Poprad.

Michal Rusnák: V prvom rade je potrebné uvedomiť si, že podmienkou úspešného fungovania akejkoľvek skupiny ľudí je vedieť pracovať ako tím. Mestské zastupiteľstvo by nemalo byť výnimkou. Označenia typu „svoj program“ by mali byť bezpodmienečne preformulované do tvaru „náš program“. A nemyslím tým diktátorské stanovenie programu, ktorý budú musieť akceptovať všetci. Ide mi skôr o zhotovenie akéhosi plánu činnosti s jasným zámerom, základom ktorého by mali byť jednotlivé volebné programy. K jeho zostaveniu by sa mali mať možnosť vyjadriť všetci bez ohľadu na ich príslušnosť k jednotlivým politickým stranám. Ľudí na komunálnej úrovni veľmi nezaujíma, či nápad prišiel od modrých alebo červených. Podstatný je pre nich pozitívny výsledok. Toto však bude v réžii pána primátora. Za seba však poviem, že tímovým hráčom plánujem byť určite. No a čím začnem plniť program, či určenie jednotlivých priorít programu, preto budem môcť zodpovedať až po dohode celého tímu.

Zdroj: Dnes24.sk