Webnoviny - Rôzne

Vláda chce podporiť turizmus v Prešovskom kraji

Vláda plánuje finančne podporiť rozvoj turizmu v troch okresoch Prešovského kraja. Ministerstvo hospodárstva SR (MH) navrhuje poskytnúť vyše 1,6 mil. eur na rôzne projekty podporujúce rozvoj cestovného ruchu pre okresy Stará Ľubovňa, Kežmarok a Levoč

(WEBNOVINY) -Ako vyplýva z uznesenia návrhu na podporu rozvoja turizmu spomínaných okresov, najväčšia suma 500 tis. eur by mala smerovať z rezervy vlády na dofinancovanie rekonštrukcie Hradu Stará Ľubovňa – obnova zrúcaniny renesančného paláca. Rezort hospodárstva tiež navrhuje poskytnúť po 200 tis. eur na projekt obnovy hradobného múru v meste Levoča a rekonštrukciu poškodených úsekov ciest pri povodniach. Vláda by mala sumou 230 tis. eur podporiť aj realizáciu systému informačných tabúľ na cestách Prešovského kraja.

Zvyšné prostriedky by mali smerovať na zriadenie centra pre rozvoj turizmu (50 tis. eur), na vypracovanie analýzy územia Prešovského kraja vo vzťahu k marginalizovanej rómskej komunite (70 tis. eur), na vypracovanie stratégie rozvoja vidieka (50 tis. eur), na obnovu nehnuteľných kultúrnych pamiatok v Spišskej Belej (120 tis. eur), na opravu telocvične v Spišskej Starej Vsi (150 tis. eur) a na dobudovanie verejného kúpaliska v obci Spišský Hrhov (50 tis. eur).

Podľa rezortu hospodárstva rozvoj turizmu v okresoch Stará Ľubovňa, Kežmarok a Levoča má veľký potenciál. „Vzhľadom na daný potenciál, charakter okresov, ich ekonomický a sociálny vývoj a historické súvislosti turizmus predstavuje veľkú možnosť na ich ďalší rozvoj. Poskytnutie podpory bude mať pozitívny ekonomický vplyv, vplyv na zamestnanosť a posilnenie podnikateľského prostredia v turizme,“ konštatovalo ministerstvo hospodárstva.

SITA

Tento článok nie je možné komentovať.

Rýchle správy

Najčítanejšie