Vojenský obvod Javorina zrušia k 1. januáru 2011

Vojenský obvod (VO) Javorina sa od januára budúceho roka zruší. Vyplýva to z nariadenia, ktoré dnes schválila vláda.

Peter Handzuš

Obvod sa nachádza v okrese Kežmarok v Prešovskom kraji a jeho územie pozostáva z katastrálnych území Blažov, Ihla, Levočská Dolina, Ľubické Kúpele a Sypková. Územie s výmerou 31.638 ha sa rozdelí medzi 26 obcí.
Týmto krokom sa nijako nezaťaží štátny rozpočet. Prešovský samosprávny kraj však bude musieť vynaložiť finančné prostriedky na aktualizáciu územného plánu. „Pozitívny vplyv zrušenia obvodu na rozpočty obcí možno predpokladať najmä v oblasti miestnych daní,“ uvádza ministerstvo obrany (MO).
Výcvik Ozbrojených síl (OS) SR a plnenie ďalších úloh obrany štátu po zrušení tohto obvodu možno presunúť do zahraničia. Na tento účel by MO muselo ročne vynaložiť približne 500.000 eur.
Vojenský obvod Javorina vznikol 1. januára 1953. Obce, ktorých celé katastrálne územie bolo zahrnuté do jeho územia, zriadením obvodu zanikli. Katastrálne územia zaniknutých obcí sa vo vládnom materiáli navrhujú začleniť do území susedných obcí ako samostatné katastrálne územia s pôvodnými historickými názvami.
Zákonom o obecnom zriadení z roku 2006 sa obnovila obec Ľubické Kúpele, ktorá zanikla zriadením VO. To malo vplyv na rozdelenie obvodu do území susedných obcí. Toto ustanovenie napadol na Ústavnom súde (ÚS) SR generálny prokurátor aj skupina poslancov NR SR a ÚS SR pozastavil účinnosť ustanovenia.
Predchádzajúcemu vedeniu rezortu obrany bránil v zrušení VO zákon, na základe ktorého sa dňom vyhlásenia volieb nemôže meniť katastrálne územie jednotlivých obcí. Predmetný vojenský obvod preto mohol zaniknúť až po júnových parlamentných voľbách. Vtedajší minister obrany Jaroslav Baška (Smer-SD) v marci tohto roku na stretnutí so zástupcami niektorých dotknutých obcí avizoval, že nariadenie na zrušenie pripraví svojmu nástupcovi. Prítomní zástupcovia obcí vtedy poukázali na hlavný problém, ktorý chcú vyriešiť, a to je ten, aby mohli využívať svoje pozemky, ktoré získali v reštitúciách. V súčasnosti objekt stráži vojenská polícia a reštituenti k nim nemajú prístup.
K pokračovaniu v procese riešenia reštitučných nárokov v tomto obvode s cieľom navrátenia majetku oprávneným osobám sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala aj vláda Ivety Radičovej.

Zdroj: TASR

Tento článok nie je možné komentovať.