Peter Handzuš Rôzne

Voľby prebiehajú pokojne, problémy spôsobuje počasie

Voľby v obvode Spišská Nová Ves zatiaľ prebiehajú pokojne, mierne komplikácie spôsobuje počasie. Na Spiši husto sneží, čo Obvodnej volebnej komisii (OVK) sťažuje fyzickú kontrolu.

Ivan Šloser z OVK informoval, že v okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica neboli doposiaľ hlásené žiadne problémy. „Do týchto chvíľ je to všetko v poriadku, je však problém dosahu na niektoré okrskové volebné komisie,“ priblížil. Zatiaľ chodia členovia OVK kontrolovať obce smerom na západ.
Dispečer Správy a údržby ciest v Spišskej Novej Vsi Tomáš Kočiš informoval, že cestári zatiaľ neprešli úsek cesty 2/533 smerom na Rožňavu. „Zatiaľ je to však prejazdné, nemali sme hlásené problémy, musíme to však prejsť, momentálne je to naša priorita,“ povedal Kočiš. Okrem toho je ešte problém na ceste 3/54718 do obce Vojkovce, cesta je tam momentálne neprejazdná. Okrem toho sú všetky cesty v okrese Spišská Nová Ves zjazdné.

Podobná situácia, čo sa týka volieb, je aj v obvode Poprad, kde sneh taktiež komplikuje kontrolu pracovníkom OVK. „V obci Domaňovce (okres Levoča) bolo nahlásené porušenie volebného moratória, poslali sme to na Ústrednú volebnú komisiu, nech sa tým zapodievajú, lebo my to nevieme ošetriť,“ povedal zapisovateľ OVK Ladislav Maličký. Okrem toho neboli nahlásené žiadne iné problémy a voľby prebiehajú v súlade so zákonom. Vo volebnom obvode Poprad je dohromady 134 volebných okrskov, z toho 40 je priamo v Poprade a 9 v Levoči.

Voľby prebiehajú pokojne aj v obvode Stará Ľubovňa. „Máme uznesenie z Ústrednej volebnej komisie, podľa ktorého by sme mali väčší dôraz klásť na priebeh volieb a sčítanie hlasov v Podolínci. Bol výjazd dvoch členov OVK, ktorí sa oboznámili so situáciou a dohodli sme sa, že člen komisie sa prípadne zúčastní sčítania,“ povedal zapisovateľ OVK v Starej Ľubovni Mikuláš Majer. Po kontrole v Podolínci nebolo zistené žiadne porušenie poriadku volieb, to platí aj pre celý obvod. Aj v okolí Starej Ľubovne však husto sneží, takže môžu nastať komplikácie v doprave.

Tento článok nie je možné komentovať.

Rýchle správy

Najčítanejšie