Výročie cyrilo-metodskej misie si pripomína výstavou aj Podtatranská knižnica v Poprade

Až do konca marca je v priestoroch Podtatranskej knižnice v Poprade inštalovaná výstava, venovaná 1150. výročiu príchodu Cyrila a Metoda na naše územie a 150. výročiu existencie Matice slovenskej.

Pavol Krupka
Ilustračný obrázok k článku Výročie cyrilo-metodskej misie si pripomína výstavou aj Podtatranská knižnica v Poprade
Zdroj: Dnes24.sk

Výstava tvorí dejinný oblúk od príchodu svätých Cyrila a Metoda k našim predkom v roku 863, v kontexte tohto výročia vznik Matice slovenskej v roku 1863 až po vznik vlastného štátu Slovenskej republiky v roku 1993, ktorý sa v preambule ústavy SR hlási k cyrilo-metodskému dedičstvu a vyjadruje to aj byzantským dvojkrížom vo svojom štátnom znaku a v štátnych symboloch.Uvedená výstava spolu s prezentáciou je k dispozícii školám a verejnosti v Podtatranskej knižnici v oddelení náučnej literatúry.

Sprievodnou súčasťou výstavy budú prednášky podľa záujmu jednotlivých škôl na témy Samova ríša, bernolákovské obdobie, štúrovské obdobie, história Matice slovenskej.

Zdroj: Dnes24.sk