Pavol Krupka Kultúra

Výstava ObraSKov nanovo

V Tatranskej galérii v piatok otvorili výstavu súčasného slovenského umenia.

V rámci svojej výstavnej dramaturgie Tatranská galéria v Poprade zaradila na mesiace február – apríl reprezentatívnu a retrospektívnu prehliadku súčasnej slovenskej maľby pod názvom „ObraSKov – súčasná slovenská maľba“. Ide o ambiciózny projekt najväčšej výstavy slovenskej maľby v poslednom období a reprízu konceptu, ktorý sa úspešne realizoval vo Wanieck Gallery v Brne.

Hlavným zámerom výstavy je predstaviť širokej kultúrnej verejnosti ucelenú kolekciu slovenskej maľby a jej hlavné vývojové tendencie za posledné desaťročie, hlavne po roku 2005. Ide o prezentáciu silných osobností a ich programov a zároveň aj o potrebný medzigeneračný dialóg, keďže výstava prezentuje aktuálne podoby slovenskej maľby od staršej bratislavskej generácie (prof. Vladimír Popovič, nar. 1939 a prof. Rudolf Sikora, nar.1946), po najmladších absolventov košickej školy (Lucia Dovičáková, nar. 1981 alebo Boris Sirka, nar.1981).

Súčasťou tohto ojedinelého projektu bude vydanie obsiahleho katalógu, ktorý bude z umelecko-historického hľadiska mapovať posledné desaťročie slovenskej maľby v jej hlavných polohách a premenách (v rozsahu 168 strán, 220 reprodukcií). Katalóg bude vydaný po otvorení výstavy, aby tak bolo dokumentované aj inštalovanie výstavy v Tatranskej galérií v Poprade.

Výstava potrvá do 10. 4. 2011.

Zoznam umelcov: Blažej Baláž, Mária Balážová, Erik Binder/BinderFresh, Marko Blažo, Ivan Csudai, Michal Czinege, Michal Černušák, Lucia Dovičáková, Jana Farmanová, Daniel Fischer, Ladislava Gažiová, Bohdan Hostiňák, Monogramista T. D., Vladimír Popovič, Veronika Rónaiová, Rudolf Sikora, Boris Sirka, Adam Szentpétery, Erik Šille, Ján Vasilko.

ObraSKovoTGPP
2
Galéria

Tento článok nie je možné komentovať.

Rýchle správy

Najčítanejšie