Vzácne exponáty z múzeí čaká digitalizácia a širšie sprístupnenie

Tisíce exponátov zo zbierkových fondov kultúrnych inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja (PSK) budú vďaka projektu digitalizácie prístupnejšie pre širokú verejnosť. Zahrnuté je doň aj Podtatranské múzeum v Poprade.

Pavol Krupka
Ilustračný obrázok k článku Vzácne exponáty z múzeí čaká digitalizácia a širšie sprístupnenie
Foto: Pavol Krupka / Zdroj: Dnes24.sk

Nenávratné finančné zdroje na podporu projektu Najvýznamnejšie historické a umelecké pamiatky v zbierkach PSK s rozpočtovým nákladom vo výške 1,5 milióna eur získala samospráva z európskych fondov. Jeho konkrétnym výsledkom bude zdigitalizovanie 8124 objektov zo zbierkových fondov múzeí v pôsobnosti PSK," konštatovala hovorkyňa prešovského VÚC Veronika Fitzeková a dodala, že projekt sa začne realizovať v priebehu marca tohto roka a ukončený by mal byť do roku 2015.

Projekt zahŕňa Ľubovnianske múzeum v Starej Ľubovni, Šarišské múzeum v Bardejove, Podtatranské múzeum v Poprade, Krajské múzeum v Prešove, Vlastivedné múzeum v Hanušovciach, Vihorlatské múzeum v Humennom a Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach. Ftizeková vysvetlila, že všetky vybrané zbierkové predmety budú očistené, následne skenované a uložené na nosičoch v elektronickej podobe.

„Asi 30 percent týchto predmetov bude zverejnených na webových stránkach Slovenského národného múzea, Prešovského samosprávneho kraja a jednotlivých múzeí. Takto k nim bude mať prístup široká verejnosť,“ zdôraznila Fitzeková. Doplnila, že na Slovensku bol len pred niekoľkými mesiacmi spustený pilotný projekt digitalizácie, do ktorého bolo z Prešovského kraja zahrnuté aj Múzeum v Kežmarku. Takže objekty z depozitu tohto múzea budú spracovávané v rámci tohto projektu.

Zdroj: TASR