Najlepší na Poprad24.sk

 1. Monika Vengrínová (48.5s) 100%
 2. Jakub Dančo (33.65s) 90%
 3. martinko maťko (55.58s) 80%
 4. Cratty Samuell (75.27s) 80%
 5. Adriána Kašická (90.16s) 70%
 6. Rudolf Šerý (38.67s) 60%
 7. Ján Tompkins (40.89s) 60%
 8. Milan Selep (102.54s) 60%
 9. Vladimir Dzadon (76.69s) 50%
 10. Karol Gábor (84.19s) 50%

Najlepší hráči

 1. Monika Vengrínová (48.5s) 100%
 2. Jakub Dančo (33.65s) 90%
 3. martinko maťko (55.58s) 80%
 4. Cratty Samuell (75.27s) 80%
 5. Adriána Kašická (90.16s) 70%
 6. Rudolf Šerý (38.67s) 60%
 7. Ján Tompkins (40.89s) 60%
 8. Milan Selep (102.54s) 60%
 9. Vladimir Dzadon (76.69s) 50%
 10. Karol Gábor (84.19s) 50%