Ako dobre poznáte popradské námestie?

(1/10) V ktorom roku skončilo s premietaním Kino Tatran?

 1. 2011
 2. 2012
 3. 2010

Najlepší na Poprad24.sk

 1. Monika Vengrínová (49.04s) 100%
 2. Rudolf Šerý (51.17s) 70%
 3. frankys frankys (58.24s) 70%
 4. Tibor Vosika (113.75s) 30%

Najlepší hráči

 1. Monika Vengrínová (49.04s) 100%
 2. Rudolf Šerý (51.17s) 70%
 3. frankys frankys (58.24s) 70%
 4. Tibor Vosika (113.75s) 30%