Najlepší na Poprad24.sk

 1. Mária Kubičarová (43.16s) 80%
 2. Monika Vengrínová (55.49s) 80%
 3. Rudolf Šerý (42.82s) 70%
 4. Jozef Chmura (56.33s) 60%
 5. Ján Tompkins (49.92s) 40%
 6. frankys frankys (63.16s) 40%

Najlepší hráči

 1. Mária Kubičarová (43.16s) 80%
 2. Monika Vengrínová (55.49s) 80%
 3. Rudolf Šerý (42.82s) 70%
 4. Jozef Chmura (56.33s) 60%
 5. Ján Tompkins (49.92s) 40%
 6. frankys frankys (63.16s) 40%