Najlepší na Poprad24.sk

 1. Rudolf Šerý (31.64s) 100%
 2. Rudolf Šerý (37.17s) 90%
 3. Mária Kubičarová (43.16s) 80%
 4. Monika Vengrínová (55.49s) 80%
 5. Rudolf Šerý (42.82s) 70%
 6. Jozef Chmura (56.33s) 60%
 7. Ján Tompkins (49.92s) 40%
 8. frankys frankys (63.16s) 40%

Najlepší hráči

 1. Rudolf Šerý (31.64s) 100%
 2. Rudolf Šerý (37.17s) 90%
 3. Mária Kubičarová (43.16s) 80%
 4. Monika Vengrínová (55.49s) 80%
 5. Rudolf Šerý (42.82s) 70%
 6. Jozef Chmura (56.33s) 60%
 7. Ján Tompkins (49.92s) 40%
 8. frankys frankys (63.16s) 40%