Najlepší na Poprad24.sk

 1. Marián Karabin (62.55s) 90%
 2. Andrej Homola (71.14s) 80%
 3. Vladimir Dzadon (65.4s) 70%
 4. Erik Ruttkay (74.36s) 70%
 5. Jozef Chmura (225.56s) 60%
 6. Veronika Zemanova (179.57s) 40%

Najlepší hráči

 1. Marián Karabin (62.55s) 90%
 2. Andrej Homola (71.14s) 80%
 3. Vladimir Dzadon (65.4s) 70%
 4. Erik Ruttkay (74.36s) 70%
 5. Jozef Chmura (225.56s) 60%
 6. Veronika Zemanova (179.57s) 40%