Najlepší na Poprad24.sk

 1. Duro Mokry (26s) 100%
 2. Ľubo Pál (26.24s) 100%
 3. Rudolf Šerý (26.69s) 100%
 4. Ján Tompkins (33.52s) 100%
 5. frankys frankys (36.38s) 100%
 6. frankys frankys (34.98s) 90%
 7. Niki Nička (40.05s) 80%
 8. Jozef Chmura (55.21s) 80%
 9. Kata Kata (63.93s) 80%

Najlepší hráči

 1. Roland Laca (8.82s) 100%
 2. Rasťo Macko (13.87s) 100%
 3. Vladimír Zeleňák (14.45s) 100%
 4. Michal Černaj (15.61s) 100%
 5. Lucia Silná (16.01s) 100%
 6. Jozef Silný (16.37s) 100%
 7. René Barník (16.42s) 100%
 8. Jakub Strnisko (16.87s) 100%
 9. Lukáš Holej (17s) 100%
 10. Marián Mališ (17.14s) 100%