Najlepší na Poprad24.sk

 1. Duro Mokry (26s) 100%
 2. Ľubo Pál (26.24s) 100%
 3. Rudolf Šerý (26.69s) 100%
 4. Ján Tompkins (33.52s) 100%
 5. frankys frankys (34.98s) 90%
 6. Niki Nička (40.05s) 80%
 7. Jozef Chmura (55.21s) 80%
 8. Kata Kata (63.93s) 80%

Najlepší hráči

 1. Vladimír Zeleňák (14.45s) 100%
 2. Lucia Silná (16.01s) 100%
 3. Jozef Silný (16.37s) 100%
 4. René Barník (16.42s) 100%
 5. Jakub Strnisko (16.87s) 100%
 6. Lukáš Holej (17s) 100%
 7. Marián Mališ (17.14s) 100%
 8. Róbert Jakubička (17.67s) 100%
 9. Gabriel Ličák (17.87s) 100%
 10. Dávid Proksa (18.05s) 100%