Najlepší na Poprad24.sk

 1. frankys frankys (58.37s) 60%
 2. Peter Handzuš (79.3s) 60%
 3. Jozef Chmura (59.36s) 40%

Najlepší hráči

 1. Alex Ivanko (33.97s) 90%
 2. Vladimír Ištoňa (51.85s) 80%
 3. Matej Štefuš (62.2s) 80%
 4. Karol Kovac (64.69s) 80%
 5. Jana Buvalová (52.4s) 70%
 6. Roman Roman (57.4s) 70%
 7. Pedro Alvarez (62s) 70%
 8. Pa Vli (64.47s) 70%
 9. Viera Šandorová (79.89s) 70%
 10. Peter Tkáčik (89.87s) 70%