Najlepší na Poprad24.sk

 1. Slávo Tropp (21.03s) 100%
 2. Rudolf Šerý (33.64s) 100%
 3. Peter Handzuš (50.17s) 100%
 4. frankys frankys (62.17s) 36%
 5. Michal Bondira (64.26s) 27%
 6. Ján Tompkins (58.72s) 18%

Najlepší hráči

 1. Slávo Tropp (21.03s) 100%
 2. Rudolf Šerý (33.64s) 100%
 3. Peter Handzuš (50.17s) 100%
 4. frankys frankys (62.17s) 36%
 5. Michal Bondira (64.26s) 27%
 6. Ján Tompkins (58.72s) 18%