Najlepší na Poprad24.sk

 1. Slávo Tropp (21.03s) 100%
 2. Rudolf Šerý (33.64s) 100%
 3. Peter Handzuš (50.17s) 100%
 4. Rudolf Šerý (26.61s) 45%
 5. Peter Handzuš (52.21s) 45%
 6. frankys frankys (62.17s) 36%
 7. Peter Handzuš (72.8s) 36%
 8. Michal Bondira (64.26s) 27%
 9. Ján Tompkins (58.72s) 18%
 10. Peter Handzuš (34.79s) 9%

Najlepší hráči

 1. Slávo Tropp (21.03s) 100%
 2. Rudolf Šerý (33.64s) 100%
 3. Peter Handzuš (50.17s) 100%
 4. Rudolf Šerý (26.61s) 45%
 5. Peter Handzuš (52.21s) 45%
 6. frankys frankys (62.17s) 36%
 7. Peter Handzuš (72.8s) 36%
 8. Michal Bondira (64.26s) 27%
 9. Ján Tompkins (58.72s) 18%
 10. Peter Handzuš (34.79s) 9%