Najlepší na Poprad24.sk

 1. Duro Mokry (24.45s) 100%
 2. Rudolf Šerý (26.22s) 100%
 3. Ján Tompkins (34.65s) 100%
 4. Ľubo Pál (35s) 90%
 5. frankys frankys (40.3s) 80%
 6. Jozef Chmura (48.21s) 80%
 7. Niki Nička (46.74s) 20%

Najlepší hráči

 1. Róbert Jakubička (11.7s) 100%
 2. Vladimír Zeleňák (11.9s) 100%
 3. Lukáš Holej (15.8s) 100%
 4. Rasťo Macko (15.9s) 100%
 5. Michal Černaj (16.45s) 100%
 6. Marián Mališ (17.05s) 100%
 7. Gabriel Ličák (17.24s) 100%
 8. Patrik Šepeľák (17.92s) 100%
 9. Stanislav Michalík (19.42s) 100%
 10. Dávid Proksa (21.05s) 100%