Maros Palesch Rôzne

Začalo sa siedme referendum v histórii SR

Na Slovensku sa dnes začalo siedme referendum v histórii jeho samostatnosti. Občania sa v ňom môžu vyjadriť napríklad k zrušeniu koncesionárskych poplatkov či k obmedzeniu poslaneckej imunity.

Okrem už spomínaných otázok budú môcť občania vyjadriť svoj názor tiež k zníženiu počtu poslancov na 100 či k stanoveniu maximálnej ceny vládnych limuzín. Piata otázka sa týka uzákonenia volieb cez internet a na základe poslednej, šiestej, by sa osoby poverené výkonom verejnej moci vyňali z práva na odpoveď, ktoré zaručuje tlačový zákon.

Výsledky plebiscitu budú platné iba v prípade, ak sa na ňom zúčastní nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a ak bude rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov hlasovania. Ak by sa to podarilo, išlo by o prvé úspešné referendum v SR iniciované petíciou občanov. Predchádzajúce štyri boli neúspešné, jedno zmarené. Platné bolo iba referendum o vstupe SR do Európskej únie, ktoré iniciovali politici. Konečným štádiom je vyhlásenie výsledkov referenda Národnou radou SR.

Či bude referendum úspešné, by podľa predsedníčky Štatistického úradu SR Ľudmily Benkovičovej mohlo byť známe okolo polnoci. Podotkla, že výsledky ešte v tomto čase nemusia byť úplné, ale ako dopadlo hlasovanie by už malo byť jasné. Ako ďalej ozrejmila, Štatistický úrad SR bude na svojej domovskej webovej stránke www.statistics.sk., ako aj www.volbysr.sk zverejňovať priebežné výsledky hlasovania v referende. Prvé výsledky vzhľadom na skúsenosti z minulosti očakáva desať minút po uzatvorení hlasovacích miestností.

Hlasovať v referende môže každý občan SR, ktorý má právo voliť do Národnej rady SR. Právo hlasovať majú aj občania SR, ktorí nemajú trvalý pobyt na Slovensku. V prípade, že sa v deň konania referenda dostavia do hlasovacej miestnosti, okrsková komisia ich dopíše do zoznamu a tento zápis zároveň zaznamená v ich slovenskom cestovnom doklade. „Hlasuje sa podľa prísne stanovených pravidiel, v referendových otázkach sú odpovede áno alebo nie, občan označí svoje stanovisko písmenom X,“ vysvetlil pre TASR hovorca Združenia miest a obcí Slovenska Michal Kaliňák. Odpovede sa nekrúžkujú, ale krížikujú.

Náklady na referendum predstavujú vyše 7,2 milióna eur. Na spracovaní výsledkov bude pracovať 720 ľudí, ktorí budú musieť spracovať 5060 zápisníc z jednotlivých okrskov. Potrebných tiež bude 452 počítačov, 120 tlačiarní a dva databázové servery. Podľa dostupných prameňov sa na predchádzajúce referendá vynaložila celkovo čiastka približne 26 miliónov eur.

Plebiscit vyhlasuje prezident SR. Ivan Gašparovič tak urobil na základe petície občanov, ktorú prezidentská kancelária prevzala 9. júna. Z viac ako 400.000 podpisov vyhodnotila ako platných 368.000, čím bol splnený zákonný limit 350.000 podpisov potrebných na vypísanie referenda.

Zdroj: TASR, 18.09.2010

Tento článok nie je možné komentovať.

Rýchle správy

Najčítanejšie