Streda 24. júl 2019 Vladimír  23 °C
Peter Handzuš Rôzne

Zapojte svoju obec do Hodiny Zeme

Ministerstvo životného prostredia SR sa v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska aj v tomto roku zapojí do celosvetovej akcie Hodina Zeme, ktorá bude v sobotu 31.marca 2012.

V tento deň sú na celom svete rôzne environmentálne aktivity pre ochranu klímy a životného prostredia. Minister József Nagy listom vyzval všetky krajské a obvodné úrady životného prostredia a všetky organizácie v správe ministerstva, aby sa do Hodiny Zeme v rámci svojich možností zapojili. Zároveň ZMOS listom vyzval všetkých svojich členov, aby priložili ruku k dielu a počas Hodiny Zeme, t.j. v sobotu od 20.30 hod. symbolicky na hodinu vypli elektrinu v celom úrade alebo inak prispeli k zlepšeniu životného prostredia.

V minulom roku sa do celosvetovej akcie Hodina Zeme zapojilo viac ako 5200 miest z 135 krajín sveta. Slovenská republika navýšila tento počet o 64 miest a obcí, a to aj za podpory Ministerstva životného prostredia SR, ktoré sa do tejto kampane po prvý krát aktívne zapojilo. Environrezort za to získal aj ďakovný certifikát od výkonného riaditeľa organizácie WWF Andyho Ridleyho, ktorá je organizátorom Hodiny Zeme.

„Chcem, aby sa do tejto celosvetovej dobrovoľnej akcie zapojilo čo najviac inštitúcií, miest a obcí, súkromný sektor i jednotlivci,“ povedal minister József Nagy a dodal: **„Každý z nás si musí uvedomiť, že nám všetkým musí záležať na budúcnosti našej planéty.“ **

V minulom roku, na základe výzvy ministra vypol rezort životného prostredia v čase od 25. do 28. marca vo všetkých bratislavských sídlach ministerstva životného prostredia kúrenie, aby tak podporil túto celosvetovú aktivitu v boji za ochranu klímy. Túto aktivitu rezort tento rok zopakuje, a to v čase od 30.3 – 1.4.2012.

Zároveň minister listom vyzval všetky priamo riadené organizácie na zapojenie sa do podujatia a požiadal ich, aby motivovali svojich zamestnancov o individuálne zapojenie sa do environmentálnych aktivít – napríklad zhasnutím osvetlenia doma počas Hodiny Zeme či využitím bicyklov alebo MHD počas nastávajúceho víkendu pred individuálnou dopravou.

Medzi slovenskými mestami, ktoré sa v minulom roku zapojili do kampane nechýbali – Bratislava, Košice, Prešov, Banská Bystrica, Trnava a Trenčín. Zapojila sa aj srbská obec Kulpín s prevládajúcim slovenským obyvateľstvom. Nezaostali ani slovenské národné kultúrne pamiatky a k myšlienke kampane sa pridali – Bratislavský hrad, Spišský hrad, Bojnický zámok, Hrad Červený kameň, Trenčiansky a Fiľakovský hrad i ďalší. Do akcie sa zapojili aj viaceré firmy, hotely či reštaurácie. Hodina Zeme nezostala nepovšimnutá ani v slovenských elektronických a printových médiách.

Hodinu Zeme organizuje jedna z najväčších a najrešpektova­nejších environmentálnych organizácií – Svetový fond na ochranu prírody (WWF – World Wildlife Fund). Jej poslaním je zastaviť degradáciu životného prostredia na Zemi a budovať budúcnosť, kde by žili ľudia v harmónii s prírodou. Viac informácií nastránke earthhour.org.

Text + Foto: TASR

Tento článok nie je možné komentovať.