Streda 24. júl 2019 Vladimír  15 °C
Martin Sýkora Samospráva

Zmena v slávnostných prijatiach na radnici: Namiesto pozvánky žiadosť

Po prijatí Zákona o ochrane osobných údajov došlo k nevyhnutným úpravám systému pozývania v rámci slávnostných prijatí občanov mesta Poprad v obradnej sieni Mestského úradu.

Ilustračný obrázok k článku Zmena v slávnostných prijatiach na radnici: Namiesto pozvánky žiadosť
Zdroj: Mesto Poprad

Nový zákon prevrátil všetko naopak

Nový zákon, nové fungovanie! Zákon o ochrane osobných údajov prevrátil mnoho vecí a činností naopak. Na zmenu reagovala aj popradská samospráva. Týka sa to napríklad slávnosti, ktoré sú určené pre rodičov a ich novonarodené detičky s trvalým pobytom v meste Poprad, ako aj občanov s trvalým pobytom v meste Poprad, ktorí oslavujú životné jubileá – 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 a viac rokov.

„Kým doteraz sme zasielali pozvánky na konkrétnu slávnosť my, po novom je potrebné v prípade záujmu o slávnostné prijatie podať písomnú žiadosť v dostatočnom predstihu,“ informovala Patrícia Ploščicová z úseku pre občianske záležitosti MsÚ v Poprade.

Pri vítaní detí tak môžu rodičia urobiť hneď po narodení dieťatka, avšak vítať v obradnej sieni ho budú až keď bude mať tri mesiace. "Pevne veríme, že ich táto zmena, ktorú žiaľ neovplyvníme, neodradí, a že naďalej budú naklonení týmto výnimočným spoločenským udalostiam,“ dodala Ploščicová.

Zdroj: pixabay

Pozvite sa sami!

Zmena vyvolala diskusiu aj na sociálnych sieťach. Na oficiálnej facebookovej mestskej stránke si nejeden obyvateľ zaťukal na čelo.

„Super zákon postavený na hlavu a mám obavu, že nás to odradí písať niekam pozvánku, aby nás niekto niekam pozval,“ uviedol jeden z nich. „Choré ako celý systém. Mám si písať žiadosť aby mi niekto zablahoželal k jubileu?,“ pýtala sa ďalšia obyvateľka.

Žiadosti na slávnostné prijatie sú k dispozícii na webovom sídle Mesta Poprad alebo je ich možné osobne vyzdvihnúť na oddelení prvého kontaktu na Mestskom úrade v Poprade. V uvedených žiadostiach je potrebné vyplniť osobné údaje jubilanta alebo rodičov dieťaťa a samotného dieťaťa. Na žiadosti pre jubilanta sa podpíše samotný oslávenec (alebo v zastúpení žiadateľ – príbuzný) a na žiadosti pre uvítanie dieťaťa sa podpíšu obaja rodičia alebo zákonní zástupcovia. „Vyplnenú žiadosť je potrebné osobne priniesť na mestský úrad na oddelenie prvého kontaktu alebo na úsek pre občianske záležitosti, kde bude žiadosť prijatá a zároveň bude oznámený termín a čas prijatia. Vypísanú a podpísanú žiadosť môže priniesť aj príbuzný,“ dodal komunikačný manažér popradského mestského úradu Marián Galajda. Posledné prijatia klasickou formou pozvánky sa uskutočnili koncom júna 2018.

Zdroj: Poprad24/Mesto Poprad