Zmeny v používaní zábavnej pyrotechniky v Poprade: Platia nové pravidlá

Mesto Poprad využilo možnosť vyplývajúcu zo zákona o výbušninách a dňa 7. decembra 2017 prijalo Všeobecne záväzné nariadenie, ktoré upravilo pravidlá používania pyrotechniky.

Martin Sýkora
Ilustračný obrázok k článku Zmeny v používaní zábavnej pyrotechniky v Poprade: Platia nové pravidlá
Zdroj: TASR

Používanie zábavnej pyrotechniky v Poprade má nové pravidlá. Mesto Poprad využilo možnosť vyplývajúcu zo zákona o výbušninách prijatím Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým bola schválená regulácia používania pyrotechniky na verejných priestranstvách. „Vzhľadom k tomu, že obchodníci ponúkajú zábavnú pyrotechniku na predaj už v tomto období, občania sa často stretávajú s vybuchujúcimi petardami na uliciach pod oknami bytov a domov aj v období pred oslavami Silvestra. Mestská polícia eviduje množstvo hlásení o takomto konaní, ktorého sa dopúšťajú hlavne deti. Preto sme sa rozhodli riešiť tento problém systémovo prostredníctvom VZN,“ uviedol náčelník Mestskej polície Poprad Štefan Šipula.

V zmysle tohto právneho predpisu sa môže zábavná pyrotechnika na teritóriu mesta Poprad používať iba od 18.00 hod. dňa 31. 12. do 04.00 hod. dňa 1. januára príslušného kalendárneho roka a od 18.00 hod. dňa 13. januára do 04.00 hod. dňa 14. januára príslušného kalendárneho roka.

Regulácia neplatí pre akcie poriadané mestom Poprad. „V prípade, že niekto má záujem používať zábavnú pyrotechniku počas konania súkromných osláv napr. svadieb, osláv narodenín a pod. je potrebné písomne požiadať mesto Poprad o vydanie súhlasu, a až na základe takéhoto písomného stanoviska mesta Poprad je možné na týchto akciách používať zábavnú pyrotechniku, avšak vždy iba do 22.00 hod. V prípade, že bude zistené porušenie tohto Všeobecne záväzného nariadenia, môže byť osobe na mieste uložená bloková pokuta až do výšky 33 eur a v správnom konaní až do výšky 165 eur,“ doplnil Šipula.

Foto: Peter Handzuš / Zdroj: Dnes24.sk

Obľúbená zábavná pyrotechnika sa rozdeľuje do týchto kategórií:

1. kategória F1: Zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje veľmi nízke nebezpečenstvo a má zanedbateľnú hladinu hluku; je možné ju používať v obmedzených priestoroch vrátane zábavnej pyrotechniky, ktorú možno používať vo vnútri obytných budov a smú ju používať osoby staršie ako 15 rokov.
2. kategória F2: Zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje nízke nebezpečenstvo, má nízku hladinu hluku, je možné používať ju vonku v obmedzených priestoroch. Môžu ju používať osoby staršie ako 18 rokov.
3. kategória F3: Zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje stredne veľké nebezpečenstvo, je určená na používanie vonku na veľkých otvorených priestranstvách, jej hladina hluku nie je škodlivá pre ľudské zdravie. Smú ju používať osoby staršie ako 21 rokov.
4. kategória F4: Zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje vysoké nebezpečenstvo, hladina hluku nie je škodlivá pre ľudské zdravie. Smú ju používať iba odborne spôsobilé osoby.

Najdôležitejšia rada na záver: „So zábavnou pyrotechnikou by osoby nemali manipulovať, ak sú pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok,“ uzavrel náčelník MsP.

Zdroj: Poprad24/Mesto Poprad

Odporúčame