Monika Gécziová Samospráva

Zmeny v radách popradských škôl: Pozrite si zoznam delegovaných poslancov

Vzhľadom na zmenu zloženia poslancov popradského mestského zastupiteľstva po posledných komunálnych voľbách, došlo aj k zmene v radách škôl, ZUŠ, CVČ i obecnej školskej rade.

Ilustračný obrázok k článku Zmeny v radách popradských škôl: Pozrite si zoznam delegovaných poslancov
Foto: Peter Handzuš

Mesto Poprad ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení deleguje do rád škôl, do rady školského zariadenia, čiže centra voľného času vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti a do obecnej školskej rady svojich zástupcov.

Zloženie a počet členov rady školy určuje zriaďovateľ s prihliadnutím na celkový počet zamestnancov školy alebo školského zariadenia a v súlade so zákonom. Rada školy sa skladá z 5 až 11 členov. Vzhľadom k tomu, že všetky školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad majú vyšší počet zamestnancov ako 25, zriaďovateľ deleguje do týchto rád škôl štyroch svojich zástupcov, t. j. troch zástupcov z radov poslancov, pričom každý poslanecký klub navrhol jedného svojho zástupcu a jedného odborného zamestnanca z oblasti školstva.

V prípade, ak je počet zamestnancov nižší ako 25, môže byť počet členov rady školy nižší ako 11. Takýmto zariadením je Centrum voľného času v Poprade, preto zriaďovateľ do tejto rady školského zariadenia navrhuje dvoch svojich zástupcov. Do obecnej školskej rady sa delegujú dvaja zástupcovia.

„Z dôvodu, že po komunálnych voľbách konaných v novembri 2018 došlo k zmenám v zložení poslancov mestského zastupiteľstva mesta Poprad, navrhujeme odvolať všetkých delegovaných zástupcov zriaďovateľa z rád škôl, z rady školského zariadenia a z obecnej školskej rady a zároveň navrhujeme na základe návrhu poslaneckých klubov delegovať do jednotlivých rád škôl, do rady školského zariadenia a do obecnej školskej rady nových členov,“ ozrejmila Edita Pilárová, vedúca odboru školstva, mládeže a športu.

Mestským zastupiteľstvom delegovaní členovia:

1. Základná škola s materskou školou, Poprad, Dostojevského ulica 2616/25 Pavlík Jozef, PhDr.
Madzinová Alena, Mgr.
Košický Jozef, PhDr.
Brenišin Peter, MUDr.

2. Základná škola s materskou školou A. V. Scherfela, Poprad – Veľká, Ulica Fraňa Kráľa 2086/2
Antaš Milan, PhDr.
Saraka Marián
Pčola Štefan, Mgr.
Wzoš Igor, Mgr.

3. Základná škola s materskou školou, Poprad, Francisciho ulica 832/21
Lajčák Vladimír, PaedDr., PhD.
Bondra Juraj
Dujava Peter, Ing.
Schlosserová Anna

4. Základná škola s materskou školou, Poprad, Jarná ulica 3168/13
Černáková Beáta, Ing.
Baran Milan, Ing.
Kavka Ondrej, Ing.
Košický Jozef, PhDr.

5. Základná škola s materskou školou, Poprad, Komenského ulica 587/15
Schlosserová Anna
Madzinová Alena, Mgr.
Majerský František, Mgr.
Danková Perla, Mgr., DiS Art.

6. Základná škola s materskou školou, Poprad – Matejovce, Koperníkova ulica 1707/21
Turčan Emil, PaedDr.
Košťálik Ján, Mgr.
Majerský František, Mgr.
Pčola Štefan, Mgr.

7. Základná škola s materskou školou, Poprad, Tajovského ulica 2764/17
Rekeneiová Gabriela, Mgr.
Košťálik Ján, Mgr.
Mezenská Helena, Mgr.
Barilla Marián, Ing.

8. Základná škola s materskou školou, Poprad – Spišská Sobota, Vagonárska ulica 1600/4
Pilárová Edita, PaedDr.
Bondra Juraj
Husárová Tatiana, Mgr.
Schlosserová Anna

9. Spojená škola, Letná ulica 3453/34, Poprad
Pilárová Edita, PaedDr.
Saraka Marián.
Dujava Peter, Ing.
Radačovská Mária, MUDr.

10. Základná umelecká škola, Poprad, Štefánikova ulica 99/72
Vojtaššáková Mária, PaedDr.
Kavka Ondrej, Ing.
Wzoš Igor, Mgr.
Ondrušeková Anna, PaedDr.

11. Centrum voľného času, Poprad, Ulica mládeže 2688/13
Wzoš Igor, Mgr.
Dubašák Jozef

12. Obecná školská rada
Madzinová Alena, Mgr.
Husárová Tatiana, Mgr.

Zdroj: poprad.dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM