Monika Vengrínová Rôzne

Známe tváre zverejnili majetkové pomery: K akému vlastníctvu sa priznali Švagerko či Baran?

Prešovský samosprávny kraj (PSK) zverejnil na svojich stránkach majetkové priznania poslancov za rok 2013. Pozrite, čo všetko priznali poslanci, ktorí sedia v krajskom parlamente za okres Poprad.

Ilustračný obrázok k článku Známe tváre zverejnili majetkové pomery: K akému vlastníctvu sa priznali Švagerko či Baran?
Foto: Monika Vengrínová / Zdroj: Dnes24.sk

Igor Wzoš okrem verejnej funkcie poslanca MsZ Poprad pôsobil i ako konateľ dvoch spoločností a tiež ako projektový manažér mesta Levoča. Priznal príjem z výkonu verejnej funkcie vo výške 293,15 eur a príjem z iných zamestnaní, či funkcií 15 742,58 eur. Uviedol tiež, že mal vklady v bankách a majetkový podiel vo firme. Takisto splácal úver a spotrebný úver.

Aktuálny primátor Popradu Jozef Švagerko zastával post poslanca mestského zastupiteľstva Poprad. Okrem toho pracoval v eseročke a pôsobil ako konateľ v ďalšej. Bol tiež samostatne zárobkovo činnou osobou. Svoje príjmy z verejnej funkcie uviedol vo výške 293,15 eur a príjmy z iných funkcií, či zamestnaní vo výške 36 864,40 eur. Vo svojom majetkovom priznaní tiež uviedol, že vlastnil zastavané plochy a nádvoria, ornú pôdu, rodinný dom, lesné pozemky, trvalé trávnaté porasty, ostatné plochy, vodné plochy a záhrady. Priznal tiež majetkový podiel v súkromnej firme a hypotekárny úver.

V zastupiteľstve PSK poslancovala i Alena Madzinová, ktorá okrem verejnej funkcie poslanca MsZ Poprad, pracovala i v obci Veľký Slavkov. Uviedla, že jej príjmy z výkonu verejnej funkcie boli 293,15 eur a príjmy z iných zamestnaní či funkcii 22 255,20 eur. Priznala tiež vlastníctvo bytu, zastavaného pozemku, záhradnej chatky, záhrady a osobného automobilu.

Poslanec Milan Baran zastával funkciu ako poslanca mestského zastupiteľstva, tak i viceprimátora mesta Poprad. Svoje príjmy z verejnej funkcie priznal vo výške 4 724,72 a z iných funkcií či zamestnaní vo výške 11 258,90 eur. Podľa majetkového priznania vlastnil administratívnu budovu, orné pôdy, trvalé trávnaté porasty, záhrady, rodinný dom, osobný automobil a vklady v bankách. Priznal tiež vlastnícke práva spoločníka majetku a obchodných podielov v súkromnej firme.

Poslanec PSK Jozef Janiga pracoval v Horskej záchrannej službe a bol tiež samostatne zárobkovo činnou osobou v odbore prednášateľská a vodcovská činnosť. Svoje príjmy z verejnej funkcie priznal vo výške 293,15 eur a príjmy z iných funkcií či zamestnaní vo výške 29 434,20 eur. Podľa majetkového priznania tiež vlastnil dva byty, pozemok pred bytovým domom, dve garáže, pozemok pod garážou, dva bytové domy, pozemky, osobný automobil, vybavenie bytu a vklad v banke. Splácal tiež úver.

Jozef Mezovský okrem postu poslanca PSK pracoval i v Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Poprad. Priznal príjmy z verejnej funkcie, a to 4 708,12 eur a príjmy z iných funkcií či zamestnaní 13 249,75 eur. Uviedol tiež vlastníctvo dvoch rodinných domov, zastavaných plôch a nádvoria, záhrad a trvalých trávnatých porastov.

Michal Sýkora pôsobil vo funkcii starostu obce Štrba a bol tiež členom správnej rady recyklačného fondu. Priznal príjmy vo výške 4792,44 eur z verejnej funkcie a 27 839,56 z iných funkcií alebo zamestnaní. V majetkovom priznaní uviedol, že vlastnil rodinný dom, záhrady, zastavané plochy a nádvoria, pozemky, podiel v poľnohospodárskom družstve a podiel v pozemkovom spoločenstve a tiež osobný automobil.

Poslankyňa PSK Alžbeta Havrančíková pracovala v ZŠ s MŠ Liptovská Teplička a tiež pôsobila v Klube bežeckého lyžovania Tatry (bez príjmu). Jej príjmy za rok 2013 uviedla vo výške 4 691,53 z výkonu verejnej funkcie a 9 752,53 z iných zamestnaní alebo funkcií. Priznala vlastníctvo rodinného domu, ornej pôdy, trvalých trávnatých porastov, zastavaných plôch a nádvoria, záhrad a osobného automobilu.

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie