Martin Sýkora Samospráva

Aktualizácia popradského územného plánu finišuje: Práce trvali dva roky

V Poprade dokončujú práce na najdôležitejšom dokumente z pohľadu jeho ďalšieho rozvoja, a to zmene a doplnku 2016 Územného plánu mesta Poprad (ÚPN).

Ilustračný obrázok k článku Aktualizácia popradského územného plánu finišuje: Práce trvali dva roky
Zdroj: Mesto Poprad

Upravený návrh bude v zmysle platnej legislatívy predložený štátnym orgánom na odsúhlasenie a následne na schválenie mestským zastupiteľstvom mesta Poprad.

„Zmena a doplnok 2016 ÚPN zásadným spôsobom vytvára predpoklady na zastavenie stagnácie a naopak naštartovanie rozvoja mesta, a to riešením kolabujúcej dopravy, rozšírením možností jeho ďalšieho rozvoja či spresnením regulácie umiestňovania stavieb,“ povedal primátor mesta Poprad Jozef Švagerko.

Podľa jeho ďalších slov po schválení bude vypracované úplné znenie grafickej časti ÚPN, ktoré bude zverejnené v digitálnej podobe, kde si každý obyvateľ bude môcť overiť, čo sa v jeho susedstve plánuje, respektíve čo tam môže a čo nemôže byť.

„Týmto krokom budú môcť aj samotní občania vo zvýšenej miere prispieť k verejnej kontrole,“ informoval Švagerko.

Mestské zastupiteľstvo v Poprade schválilo začatie preskúmania ÚPN v marci 2015. Zámerom bolo prehodnotiť stav ÚPN a zapracovať víziu vychádzajúcu z Programu rozvoja mesta na roky 2015–2022.

Do preskúmania mesto zapojilo aj verejnosť, ktorú požiadalo o nahlásenie podnetov a problémov vyžadujúcich si riešenie. Samospráva tak urobila aj napriek tomu, že jej zákon túto povinnosť neukladá.

„Verejnosť mohla svoje pripomienky a podnety podávať aj na verejných stretnutiach Hovor s mestom v roku 2015, ktoré samospráva zorganizovala v jednotlivých častiach mesta. Verejnosť túto možnosť privítala a do procesu preskúmania ÚPN prispela takmer 300 podnetmi na riešenie,“ priblížil komunikačný manažér mesta Marián Galajda.

Všetky podnety boli podľa jeho slov posúdené. Výsledkom preskúmania ÚPN bola správa, ktorá bola predložená poslancom mesta v novembri 2015. V decembri toho istého roku následne mestské zastupiteľstvo uložilo prednostovi zabezpečiť obstaranie zmeny a doplnku územného plánu.

Foto: Martin Sýkora / Zdroj: Dnes24.sk

Po spracovaní návrhu zmien a doplnkov samospráva v júni tohto roku oznámila prerokovanie návrhu zmeny a doplnku a materiál zverejnila na svojej internetovej stránke a vo vestibule mestského úradu. Okrem toho usporiadala po jednotlivých častiach mesta verejné prerokovania, na ktorých zabezpečila výklad spracovateľa.

„Verejnosť sa tak mohla s predloženým rozsahom zmien podrobne oboznámiť. Verejné prerokovanie zmien a doplnkov ÚPN v takom rozsahu usporiadala aj napriek tomu, že stavebný zákon to nepožaduje, mesto Poprad tak urobilo prvýkrát od roku 2004,“ vysvetlil Galajda.

Svoje pripomienky mohla verejnosť podať do 1. júla. Došlé pripomienky boli podľa komunikačného manažéra mesta posúdené, v prípade že sa neakceptovali, boli občania o tejto skutočnosti vyrozumení a boli opätovne prerokované.

„Pri niektorých sa našli na týchto rokovaniach kompromisné riešenia, ktoré boli napokon do zmien a doplnkov zapracované,“ uviedol spracovateľ zmeny a doplnku 2016 ÚPN Martin Baloga.

Nové regulatívy vstúpia do platnosti schválením Zmeny a doplnku 2016 ÚPN mesta Poprad a vyhlásení ich záväznej časti poslancami mestského zastupiteľstva.

Zdroj: TASR
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM