Ilustračný obrázok k článku Aplikácia ako šitá pre Poprad: Každý deň zistíme, čo presne dýchame
Zdroj: Pixabay.com / CC0 1.0

Aplikácia ako šitá pre Poprad: Každý deň zistíme, čo presne dýchame

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) aktuálne osádza nové automatické monitorovacie stanice (AMS) v lokalitách, ktoré doposiaľ neboli nepokryté monitoringom. Jedna z nich pribudla aj priamo v Poprade.

Správy
Správy

Aplikácia ako šitá pre Poprad: Každý deň zistíme, čo presne dýchame

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) aktuálne osádza nové automatické monitorovacie stanice (AMS) v lokalitách, ktoré doposiaľ neboli nepokryté monitoringom. Jedna z nich pribudla aj priamo v Poprade.

Ilustračný obrázok k článku Aplikácia ako šitá pre Poprad: Každý deň zistíme, čo presne dýchame
Zdroj: Pixabay.com / CC0 1.0

SHMÚ postupne spúšťa sledovanie kvality ovzdušia v ďalších 14 lokalitách. Stanica v Poprade, ktorá bola spustená do prevádzky začiatkom augusta 2021, nie je v rámci Prešovského samosprávneho kraja jediná. Pred pár mesiacmi sa začal monitoring ovzdušia aj v meste Bardejov.

Sieť meracích staníc – pomenovaná ako Národná monitorovacia sieť kvality ovzdušia – sa začala budovať ešte v ČSFR v roku 1991 a v súčasnosti zahŕňa kontinuálne meranie znečisťujúcich látok pomocou automatických prístrojov a manuálne meranie založené na odbere vzoriek a chemických analýzach v Skúšobnom laboratóriu SHMÚ.

Nová stanica v Poprade

Nová monitorovacia stanica zabezpečuje kontinuálny monitoring znečisťujúcich látok v ovzduší v meste Poprad, ktoré je značne postihnuté znečistením ovzdušia ako z dopravy, tak aj z lokálnych kúrenísk, teda vykurovaním domácností. Nachádza sa priamo v meste na pozemku neďaleko areálu rušňového depa pri ulici Železničná. Redakciu Dnes24 o tom informoval František Luterančík, Manažér kvality ovzdušia za Prešovský kraj.

Ide o monitorovaciu stanicu typu mestská pozaďová, čo znamená, že meria znečistenie ovzdušia zo všetkých sektorov produkujúcich emisie, tzn. z dopravy, vykurovania, priemyslu a ďalších zdrojov v rámci územia mesta a jeho okolia.

Monitorujú sa tu konkrétne štyri znečisťujúce látky, prachové častice o rozmere 10 a 2,5 µm – PM10, PM2,5, oxid dusičitý – NO2, a oxidy dusíka – NOx.

Webová aplikácia

Údaje namerané na stanici sa vyhodnocujú kontinuálne a sú verejne prístupné. Až do nedávna mohli občania tieto údaje z AMS sledovať len na webovej stránke Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu. To sa zmenilo na jeseň minulého roka, keď Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia a SHMÚ predstavilo webovú aplikáciu www.dnesdycham.sk.

Interaktívna mapa v rámci webovej aplikácie zobrazuje aktuálne hodnoty znečistenia na jednotlivých staniciach po celom Slovensku. Dáta z Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia, sú priamym tokom preberané do webovej aplikácie. Tu sú znázorňované s využitím princípov indexu kvality ovzdušia.

Účelom indexového hodnotenia je súhrnne a zrozumiteľne informovať širokú verejnosť o stave kvality ovzdušia prostredníctvom jednoduchej farebnej a slovnej škály. Podľa nej môžu obyvatelia prispôsobiť svoje správanie podľa toho ako je aktuálne v ich meste znečistené ovzdušie.

Viac správ z Popradu a okolia:

Čo dýchame v Poprade?

Popri novej stanici v Poprade, sú v rámci Popradskej kotliny umiestené ešte ďalšie dve monitorovacie stanice kvality ovzdušia – v Gánovciach a v Starej Lesnej.

Z údajov monitorovacích staníc v priebehu rokov vyplýva, že kvalita ovzdušia nebola výrazne zhoršená. To, že sa nová monitorovacia stanica nachádza priamo v meste ukáže aká je situácia s ovzduším v intraviláne mes­ta.

Problémom je vykurovanie

Z hľadiska dopravy, ako zdroja znečistenia ovzdušia je mesto Poprad odľahčené po okrajoch diaľnicou D1, ktorá zabezpečuje prejazd mimo centra. Cesta č. 66 v smere do Kežmarku je stále vyťažená.

Väčším problémom je však už spomenuté vykurovanie, pri ktorom sa využívajú tuhé palivá vo vykurovacej sezóne a často dochádza ku spaľovaniu nevhodného paliva, ktorým býva nedostatočne vysušené drevo a uhlie.

Podľa modelovania odborníkov zo SHMÚ je oblasť Popradskej kotliny v rizikovej oblasti vyhlásenej pre častice PM10 pochádzajúcich z vykurovania. Vyhodnocovali sa rizikové oblasti sídiel s vysokou produkciou emisií PM10 z lokálneho vykurovania (viac ako 5 t za rok) a s nízkou priemernou rýchlosťou vetra (menej ako 3 m/s v zimnom období), ktoré sa nachádzajú v úzkych údoliach a dolinách (index drsnosti terénu menší než 14, nadmorská výška nad 200 m). Výsledky boli porovnané a analyzované spolu s výsledkami modelov kvality ovzdušia CMAq (chemicko-transportný model) a RIO (interpolačný model). Na stanici Stará Lesná sa od roku 2019 meria aj Benzo(a)pyrén.

Na stanici doposiaľ neboli prekročené limity pre túto znečisťujúcu látku.

Témy, ktoré hýbu Slovenskom:

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín